2-ame sprinto planavime programavimo kolektyvas įsipareigoja, kad prieš tai pristatyti reikalavimai bus įgyvendinti. Taip vadinami reikalavimai padalijami į taip vadinamas užduotis, kurios paprastai neturi trukti ilgiau nei vieną dieną. Užduotys paskelbiamos taip vadinamoje užduočių lentoje, taip sudaroma apžvalga apie aktualų sprintą, jam priskirtas užduotis ir atitinkamą statusą. Ir šiam susirinkimui per sprinto savaitę turėtų būti skiriama apie 60 minučių laiko.

Kasdienis Scrum

Sprinto metu programavimo kolektyvas susirenka kasdien taip vadinamame kasdieniame Scrum. Tai reiškia maksimaliai 15 minučių trunkantį susirinkimą, kuriame kolektyvas aptaria aktualų programavimo statusą ir paskutines atliktas užduotis, taip pat šiai dienai numatytas užduotis. Konkrečiai kolektyve aptariami sekantys klausimai: Ką tu veikei vakar? Ar vakar susitvarkei su tuo, ką buvai suplanavęs? Ką veiksi šiandien? Kokias užduotis tu atliksi iki sekančio susirinkimo? Viskas tvarkoje? Ar yra problemų, kurios trukdo tau atlikti užduotį?

Jeigu paaiškėtų, kad atskiros užduotys pavyzdžiui negali būti atliktos vienos dienos metu, šios gali būti suskaldytos į mažesnes užduotis. Jeigu atsirastų klausimų ar problemų, kurios negali būti išaiškintos 15 minučių eigoje, Scrum meistro užduotis yra pasirūpinti šiaip punktais. Šie punktai Scrum meistro yra surenkami taip vadinamame kliūčių neatliktų darbų sąraše ir toliau apdorojami.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime