UAB „Etalinkas“ veiklą pradėjęs 2005 m. spalio mėn. finansinius metus baigė pelningai. Įmonės pajamų struktūra sudarė: 30% programavimo paslaugos ir 70% kompiuterinės įrangos pardavimai. Įgyvendinant bendrovės uždavinius, pagrindinis jų buvo – kurti darbo vietas neįgaliesiems, vykdant ūkinę veiklą. 2006 m. toliau planuojama kurti naujas darbo vietas žmonėms su negalia, gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir didinti darbo užmokestį. Didelis dėmesys bus skiriamas personalo kvalifikacijos kėlimui, siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę. Plečiant bendrovės veiklą, planuojama rinkai pasiūlyti IT serviso ir informacinių sistemų diegimo paslaugas.UAB „Etalinkas“ nuosekliai siekia, kad mūsų klientas gautų reikalingiausias informacinių technologijų paslaugas ir įrangą iš vienų rankų.