Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia galimybę perkančiosioms organizacijoms, rengti supaprastintus pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką, vietoje supaprastintų atvirų konkursų. UAB „Etalinkas“ siūlo perkančiosioms organizacijoms pasinaudoti įstatymo suteiktomis galimybėmis ir sumažinti sąnaudas, biurokratinių procedūrų įgyvendinimui. Jeigu jūsų įstaiga vykdo Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kur prieš pradedant viešuosius pirkimus reikia su įgyvendinančia institucija suderinti pirkimų planą, o vėliau įgyvendinti ilgas ir sudėtingas procedūras, siekiant įsigyti suplanuotas paslaugas ar prekes, tokiu atveju, rekomenduojame jūsų organizacijai kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ar į UAB „Etalinkas“ ir tiksliai sužinoti kaip remiantis Viešųjų pirkimų įstatymu, supaprastintus atvirus konkursus, pakeisti įprastine komercine praktika. Jūs turite įstatiminę teisę įsigyti informacinių technologijų paslaugas ar prekes iš UAB „Etalinkas“ įprastinės komercijos praktikos būdu, nors pirkimo vertė ir viršija 75000 Lt sumą.

       UAB „Etalinkas“ 2007 m. vasario 23 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr.15, psl. 20, paskelbė apie teikiamas informacinių technologijų paslaugas ir parduodamas prekes 2007 metais. Maloniai kreipkitės į mus, ir mes sudėtingus dalykus padėsime įgyvendinti paprastai.