Rugsėjo 3-28 d. Vyko 100 val. Trukmės serverių administratorių mokymai. Kursų metu kompanijos darbuotojai gilino žinias Linux ir Windows tarnybinių stočių administravimo srityje, diskutavo saugumo temomis ir dalijosi darbine patirtimi su lektoriais.
Mokymai buvo organizuojami, vykdant europos sąjungos struktūrinių fondų remiamą projektą UAB „Etalinkas“ neįgaliųjų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant sustiprinti įmonės konkurencingumą“.