Archive

Nuo šiol ir verslo informacijos centrai savo veiklą valdys efektyviau

UAB „Etalinkas“ baigė VŠĮ „Anykščių verslo informacinis centras“ verslo valdymo sistemos kūrimo ir diegimo darbus. Per 6 mėn. buvo sprendžiami tokie organizacijos veiklos automatizavimo uždaviniai:

  • Renginių organizavimo;
  • Išteklių valdymo;
  • Leidinių katalogavimo ir komplektavimo;
  • Bibliotekos abonentų aptarnavimo.

Siekiant išspręsti sistemai iškeltus uždavinius, tam tikslui buvo sukurta:

  • Renginių organizavimo posistemė;
  • Išteklių valdymo posistemė;
  • E-katalogo posistemė: Abonento zona;
  • Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo posistemės: Darbuotojo zona;
  • Skaitytojų (bibliotekos abonentų) aptarnavimo posistemė: Darbuotojo zona;
  • Informacinės sistemos valdymo posistemė: Administratoriaus zona. Sukurta informacinė sistema sprendžia tipinius verslo informacijos centrų veiklos uždavinius, todėl tikime, kad ir kitos pažangios šios veiklos įstaigos pageidaus įsidiegti sistemą, supaprastinančią pagrindinius organizacijos darbus.