N F O R M A C I J A

 Apie UAB „Etalinkas“ teikiamas paslaugas

 UAB „Etalinkas“ informuoja viešųjų pirkimų organizatorius apie neįgaliųjų socialinės įmonės teikiamas paslaugas bei galimybę perkančiosioms organizacijoms supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras.

 UAB „Etalinkas“ – informacinių technologijų įmonė jau 5-tus metus sėkmingai vysto verslą šiomis kryptimis:

 • Informacinių sistemų projektavimas, programavimas

ir diegimas.

 • Informacinių sistemų diegėjų techninė priežiūra.
 • IT ūkio optimizavimas, valdymas ir saugumo užtikrinimas.

 Stambiausi mūsų klientai:

 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
 • Centrinė projektų valdymo agentūra;
 • Valstybinis mokslo ir studijų fondas;
 • Vilniaus miesto savivaldybė;
 • Anyksčių ir Pasvalio verslo informaciniai centrai.
 • LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
 • VILNIAUS miesto savivaldybė

Perkančiosios organizacijos, įsigydamos paslaugas iš UAB „Etalinkas“, turi teisę, supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras ir pirkimus iki tarptautinių vertės ribų vykdyti kaip mažos vertės pirkimus, neskelbdamos apie juos.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Įsigaliojus Viešųjų pirkimų įst. pakeitimams, apie mažos vertės pirkrimus turi būti skelbiama viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkdami iš UAB „Etalinkas“ jūs pirkimus galėsite organizuoti neskelbiant apie pirkimą (92 str. 3 d. 5 p.), o savo pasirinkimu apklausti tik tas įmones, kurios be mūsų teikia informacinių technologijų paslaugas ir atitinka 91 str. reikalavimus. Organizuodami pirkimus neskelbiant apie pirkimą, išvengsite šio laikmečio didžiausios problemos t.y. kalno pretenzijų iš tiekėjų ir laiku užbaigsite savo projektus.

Tarptautinių verčių ribos:

 • Iki 711 277 Lt., perkančiosioms organizacijoms neįrašytoms į centrinio valstybinio administracinio sistemos sąrašą (tai įstaigos, kurių steigėjai yra privatūs ar fiziniai asmenys, atstovaujantys viešąjį interesą ir nepavaldžios valstybei).
 • Iki 459 222 Lt., perkančiosioms organizacijoms įrašytoms į centrinio valstybinio administravimo sistemos sąrašą (tai įstaigos, kurių steigėjai yra savivaldybės, ministerijos ir kitos valstybės struktūros).

Perkančiosios organizacijos priklausomumą centrinei valstybinei administravimo sistemai nustato LR ūkio ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4- 42 redakcija, publikuota Valstybės žiniose, 2006 02 04, Nr. 14-521.

Teikiamų paslaugų sąrašas:

Kodas pagal EVRK Veikos pavadinimas
26.2 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
62.01 Kompiuterių programavimo veikla
62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla
62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba
62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
63.12 Interneto vartų paslaugų veikla
63.9 Kita informacinių paslaugų veikla
74.10 Specializuota projektavimo veikla

Visa informacija šiame skelbime, susijusi su Viešųjų pirkimų įst. Išaiškinimu, yra parengta pagal galiojančius teisės aktus.

Skelbimas paskelbtas CVPIS adresu:http://www.vpt.lt/socImoniuSarasai/indexSoc.php

Dėl konsultacijų, siekiant supaprastinti perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų procedūras, prašome kreiptis į įmonės vadovą, tel. (8 5) 213 6831, mob.: 8659 12522, el. p. info@etalink.lt arba į Viešųjų pirkimų tarnybą prie LRV.