Etalinkas užbaigė nuotolinio mokymosi sistemos diegimą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministrerijos. Sistema bus naudojama vidinių mokymų organizavimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Planuojama, kad sistema naudosis 300 vartotojų.