Archive

Atliktas ISO20000 priežiūros auditas

     UAB Etalinkas 2011 m. vasario 21-22 dienomis atliktas ISO/IEC/20000 priežiūros auditas. Auditą atliko Bureau veritas auditoriai iš Indijos. Bureau veritas viena iš geriausią reputaciją turinčių ir pasauliniu mąstu veikianti kokybės ir vadybos sistemų sertifikavimo kompanija. Auditas praėjo sklandžiai, be esminių pastabų. Džiaugiamės, kad Etalinkas išlaikė kokybės egzaminus ir toliau tobulina IT paslaugų teikimo sistemą, o to rezultatas – vis besiplečiantis klientų ratas ir didesnius iššūkius keliantis projektai.

Pasirašyta sutarttis su LR Sveikatos apsaugos ministerija

         Etalinkas laimėjo viešąjį konkursą ir kartu su partneriu Idea prima įgyvendins LR Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos viešinimo kampanija. Etalinkas vaidmuo – sukurti ir administruoti virtualų ES paramos žemėlapį. Žemėlapyje bus patalpinta informacija apie 200 ministerijos įvykdytus projektus sveikatos apsaugos srityje. Mūsų  uždavinys vaizdžiai ir aiškiai pateikti informaciją virtualiame žemėlapyje.