Archive

Pasirašyta metų trukmės sutartis su Statistikos departamentu

    Etalinkas 2011m. gruodį pasirašė sutartį su Statistikos departamentu dėl Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinės sistemos priežiūros ir tobulinimo paslaugų teikimo. Mūsų kompanijai yra iššūkis prisiimti solidžius įsipareigojimus prižiūrėti ir tobulinti ne mūsų pačių specialistų sukurtą sistemą. Sudėtingą uždavinį dar labiau pagardina sistemos apimtis, kurią iliustruoja tokie parametrai:

• daugiau nei 5000 duomenų bazės objektų:

• apie 650 lentelių;

• apie 1800 saugomų procedūrų;

• apie 3000 kitų objektų (vaizdinių (views), funkcijų, indeksų, trigerių, suvaržymų (constraints), prijungtų išorinių (ORACLE, SQL, OLAP ir t.t.) serverių (Linked Servers) ir servisų, sinonimų ir t.t.).

• apie 400 tūkst. naujų – kas mėnesį apdorojamų (kontroliuojamų ir koreguojamų) įrašų;

• apie 800 mln. pirminių duomenų įrašų;

• apie 200 mln. agreguotų duomenų.

Nepaisant to, mes prisiėmėme atsakomybę ir dėsime visas pastangas pateisinti naujo Kliento parodytą pasitikėjimą mūsų kompanija.