Archive

Evaldžia Singapūre

images

Ar išgirdę žodį Singapūras pagalvojate apie elektroninę vyriausybę?

Singapūras nedidelė valstybė, įsikūrusi saloje Pietryčių Azijoje. Beveik visą valstybės plotą užima didelis Singapūro miestas, kuriame 2009 m. duomenimis gyvena 4,99 mln. žmonių.

Ši šalis garsėja kaip turistų traukos centras ir mums sunkiai suprantamais draudimais pvz. į šalį draudžiama įvežti kramtomąją gumą. Už narkotikų įvežimą į šalį skiriama mirties bausmė, nuplakimo bausmės ir kiti.

Tačiau vargu ar galvotume apie Singapūrą kaip apie valstybę, turinčią gerą elektroninę valdžia.

Singapūras priima šiuolaikinio pasaulio iššūkius žinodamas, jog reikia naudotis interneto galimybėmis ir pasiekti savo gyventojus bei piliečius ne tik fiziniame, bet ir skaitmeniniame pasaulyje; įprastuose interneto puslapiuose ir socialiniuose tinkluose.

Šiame straipsnyje apžvelgsime kaip jiems naudojantis IRT (Informacinės ir ryšio technologijos angl. ICT) pavyko eletroninės valdžios idėją išpopuliarinti tarp eilinių žmonių ir sukurti skaitmeninę visuomenę.

Pradžioje visoje šalyje buvo svarbu sukurti ir išplėstoti informacinių ir ryšio technologijų infrastruktūrą. Tai vyriausybei remiant (Tam buvo taikomi įvairūs skaitmeninės ekonomikos ir kiti planai bei įvairios strategijos) buvo pradėta daryti dar 1980 m.

Po truputį gerinant ryšio technologijų infrastruktūrą, jos tapo prieinamos beveik visiems Singapūro visuomenės nariams.

2012 m. gruodžio duomenimis plačiajuosčiu interneto ryšiu naudojosi 104 procentai Singapūro namų ūkių. Kompiuteriu naudojosi 72 proc Singapūro gyventojų.

Tų pačių metų internetu besinaudojančių žmonių demografiniai duomenys parodė, kad 15-34 m. amžiaus grupėje internetu nuolat naudojosi 96 procentai gyventojų, o 60 metų ir vyresnių gyventojų amžiaus grupėje 15 proc. gyventojų per tuos metus bent vieną kartą naudojosi nternetu.

Remiantis valstybinių įstaigų duomenimis tais metais valstybėje buvo 3 procentai neįgalių gyventojų taip pat 200-2011 m. nuo 7,2 iki 9,3 procento išaugo vyresnių nei 65 metai amžiaus gyventojų skaičius.

Šiems gyventojams dėl įvairių priežasčių yra per sunkiau naudotis įprastomis ryšių ir infornacinėmis technologijomis, taip pat dauguma vyresnio amžiaus žmonių yra gana konservatyvūs irnėra linkę domėtis ir pasikliauti naujovėmis kasdieniniame gyvenime.

Piliečiams yra suteikta galimybė aktyviai dalyvauti elektroninės vyriausybės kūrime pateikiant siūlymus kaip būtų galima patobulinti esamas paslaugas ir kurti naujas, taip pat kreipiamas didelis dėmesys į vyresnio amžiaus ir neįgaliųjų galimybes naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Singapūro valdžia koncentravosi į du dalykus t. y. elektroninių paslaugų prieinamumą ir piliečių kaip elektroninių paslaugų vartotojų mokymą ir švietimą.

Puikias technines elektroninių paslaugų prieinamumo galimybes rodo Singapūre išplėtotas plačiajuosčio interneto ryšys bei ryšio galimybių su elektroninių piliečių portalu platumas. Naudotis elektroninėmis paslaugomis galima tiek turint patį paprasčiausią tik SMS žinutėms siųsti ir skambinti tinkamą mobilų telefoną, tiek apsiginklavus pačiu moderniausiu kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu; delninuku, planšetu, išmaniuoju telefonu ar pan.

Taip pat pagal specialią valstybės programą NEU PC plus teikiama finansinė parama nepasiturintiems vyresnio amžiaus gyventojams, žmonėms su negalia bei neturtingoms šeimoms, turinčioms mokyklinio amžiaus vaikų kompiuteriui įsigyti ir plačiajuosčio interneto ryšiui apmokėti, todėl šios gyventojų grupės gali įsigyti kompiuterius ir naudotis internetu už prieinamą kainą.

Jau 2006 m. Singapūro piliečiams tapo prieinamas epiliečių portalas (www.ecitizen.gov.sg), kuriame jie galėjo aktyviai dalyvauti, tiek naudodamiesi elektroninėmis valstybės paslaugomis, tiek jas tobulinant.

Šiuo metu Singapūro elektroninė vyriausybinės ir valstybinės įstaigos savo piliečiams siūlo per 300 elektroninių paslaugų, kuriomis galima naudotis tiek turint patį paprasčiausią mobilujį telefoną, tiek patį išmaniausią mobilujį įrenginį.

Singapūro vyriausybės dėmesį elektroninių paslaugų vartotojų mokymui ir švietimui liudija The Silver Infocomm Initiative (SII) sukūrimas. SII tikslas yra mažinti skaitmeninę atskirtį tarp vyresnio amžiaus žmonių, suteikti jiems galimybę išmokti naudotis kompiuteriu bei internetu taip pat ir elektroninėmis paslaugomis.

Tam kuriami mokymo centrai organizuojamos SII dienos, kurių metu mokoma naudotis kompiuteriu, internetu bei elektroninėmis paslaugomis.

Nepamiršti ir neįgalieji SII įkūrė specialų mokymo centrą kuriame 5000 vietų skirta neįgaliesiems besimokantiems naudotis kompiuteriu, internetu bei elektroninėmis paslaugomis.

Šis centras suteikia galimybę mokytis naudotis kompiuteriu ir internetu visiems neįgaliesiems tiek su fizine, tiek su protine negalia.

Norėdama dar daugiau padėti žmonėms su negalia Singapūro valstybė dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose siekiančiuose suteikti daugiau galimybių neįgaliesiems naudotis skaitmeniniais įrenginiais, internetu ir elektroninėmis paslaugomis (pvz. 2012

 

APECTEL project: “ICT Application for People with Special Needs”).

Ateityje Singapūras planuoja daugiau dėmesio skirti taip vadinamoms mobiliosioms elektroninėms paslaugoms, kadangi vis daugiau žmonių įsigyja mobiliuosius įrenginius tokius kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir t. t. Taip pat vis daugiau buitinės technikos prietaisų gali būti jungiami prie interneto.

 

Šaltiniai: Vikipedija, http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/ict/KarenTan.pdf; (www.ecitizen.gov.sg)

Mūsų kolektyvas priėmė dar vieną iššūkį

Etalinkas su partneriais laimėjo Vilniaus universiteto paskelbtą viešojo pirkimo konkursą. Etalinko vaidmuo šiame projekte yra sukurti dvi kompiuterines programas Valdytuvas ir Naršytuvas, kurių dėka, naudotojai kompiuterį galėtų valdyti balsu. Džiugu tai, kad parašai ant sutarčių jau sudėti, taigi telieka pasiraitoti rankoves ir kibti į darbus. Mūsų kolektyvui tai pirmas tokio pobūdžio projektas, bet mums patinka iššūkiai ir per metus tikime pateikti įkvęėpiančius rezultatus.

Ko vertos kalbančios interneto naršyklės?

         Beveik visose naujesnėse naršyklių versijose galima rasti mygtuką kurį nuspaudus naršyklė garsiai perskaitys puslapio tekstą arba pažymėtą jo dalį. Tiesa, ji tinka tik angliškam tekstui skaityti, o lietuvišką skaitys kaip koks anglakalbis žmogus, nesimokęs lietuvių kalbos.
Šiek tiek matantiems žmonėms gan neblogas dalykas, kaip pagalbinė priemonė. Taip pat šis naršyklės resursas labai tinka besimokantiems anglų kalbos, nes padeda pasitikrinti kaip teisingai tariamas vienas ar kitas žodis.
Aklieji paprastai naudojasi sintezatoriumi, tad šis ir skaito visus jam įskaitomus tekstus, taip pat ir interneto puslapius. Todėl naršyklės galimybė skaityti tekstą atskirai paimta ne kažin ko verta, juk prieš naudojantis naršykle dar reikia įjungti kompiuterį, ją paleisti, susirasti reikiamą meniu punktą, taigi visam tam reikia arba matančio žmogaus pagalbos arba sintezatoriaus.
Neseniai pasirodė kalbančios naršyklės (talking browsers), kaip rašo jos kūrėjai šios programėlės skirtos mobiliesiems telefonams kol kas tik Android arba iPhone.
Kaip teigia kūrėjai jos skirtos labai labai užimtiems žmonėms, kad galėtų ne tik įprastai skaityti interneto puslapius, bet ir juos “perklausyti”, kai skaityti negali arba nesinori.
Pati programėlė atrodo neblogai,užima mažai vietos tik apie 80 mb, siūlo persiųsti elektroniniu paštu puslapio teksto audioįrašo nuorodą, kurti mėgstamiausių puslapių sąrašus, tiesiog naršyti ir t. t. tik nemokamoje versijoje periodiškai išlendančios reklamos tikrai nepalengvina naršymo, įspėjimas, kad programėlės darbui būtinai reikalingas interneto ryšys irgi nedžiugina. Dar tikrai yra ką tobulinti, juolab, kad ir lietuvių kalbos ši programėlė nemoka. Taip pat norint ją pasiekt reikia suderinti su mobiliojo įrenginio ekrano skaitytuvu.
Kol kas neregiams iš jos nebūtų naudos, gal kiek naudingesnė silpnaregiams.
Visgi tokios programėlės atsiradimas suteikia viltį, kad laikui bėgant šioje srityje viskas ištobulės taip, kad bet kuris žmogus, kai nusibos žiūrėt į ekraną ir skaityt jame rodomą tekstą, net nesusimąstęs įsijungs skaitymo balsu režimą ir klausysis skaitomo teksto.