Archive

Sveikatos e-kortelė Vokietijoje (2-oji dalis)

images

Tęsinys. Pradžia 2015.01.29

 

2014 metais Vokietijos gydytojų sąjungos biudžeto apimtis buvo 62 milijonai eurų, taip pranešė vyriausybės atstovai. 2015 metais turi būti 68 milijonai eurų.

 

Gydytojams, kurie nenori prisijungti prie telematikos infrastruktūros, turi būti mažinami atlyginimai vienu procentu, tol, kol jie pradės duomenų patikrinimą.

 

Tam, kad palengvinti apsisprendimą gydytojams, įstatymo projektas numato ir paskatas. Dvejų metų pereinamuoju laikotarpiu nuo 2016 vidurio gydytojai turi gauti atitinkamai 55 centus už elektroniniu būdu išsiųstus gydytojo laiškus, jeigu tuo pačiu metu atpuola siuntimas paštu arba kurjerių tarnyba.

 

50 centų bus mokama už elektroninių ligoninės atleidimo laiškų priėmimą. Taip pat nuo 2016 vidurio bus telemedicininis būdas rentgeno nuotraukų išvadoms tirti.

 

Svarstomas vaistų išrašymo planas

 

Jau 2016 balandžio 30-ai turi būti paruoštas tolesnis pritaikymas: vaistų išrašymo planas. Vaistų saugumas prisipažino 2001 Lipobay skandalo metu ir palaikė ESK.

 

Projektas numato pacientų teisę į šeimos gydytojo vaistų išrašymo planą, kai jie gauna mažiausiai penkis skirtus vaistus. Planai pradžioje turi būti dar išrašomi ant popieriaus.

 

Nuo 2018 greitosios pagalbos gydytojai turi turėti prieigą prie pagrindinių pacientų duomenų E-Kortelėje.

 

Elektroninis receptas ir elektroninė paciento byla nebeminimos įstatymo projekte. Tai nereiškia, kad jie buvo pamiršti.

 

 

Sveikatos e-kortelė Vokietijoje (1-oji dalis)

images

Vokietijos vyriausybė spaudžia e-kortelės įvedimą

 

Didžioji koalicija nori su E-Health-Įstatymu priversti gydytojus ir ligonių kasas pasukti į duomenų greitkelį. Gydytojams, kurie priešinasi prisijungimui prie tinklo, gręsia pavojus jų biudžeto dydžiui, kaip rodo įstatymo projektas

 

Vyriausybė nori prisijungusių prie tinklo gydytojų. Tam yra kuriamos finansinės paskatos.

 

Berlynas. Vyriausybė varo į priekį elektroninės sveikatos kortelės pritaikymų įvedimus. Paskatos ir sankcijos turi padėti gydytojams žengti žingsnį link elektroninės komunikacijos.

 

Tai paaiškėja iš „Įstatymo saugiai skaitmeninei komunikacijai ir pritaikymams sveikatos srityje“ (E-Health-Įstatymo), kuris pristatytas „Gydytojų laikraščiui“.

 

Projektas įpareigoja gydytojus ir ligonių kasas, iki 2016 pabaigos identifikuoti iki tol su popieriu susijusius procesus, kurie leidžiasi pakeičiami elektronine komunikacija.

 

Zentriniai punktai yra aiškūs terminai, kada turi startuoti pavieniai pritaikymai. Jei šie terminai bus pažeisti telematikos akcininkų, jiems gręsia sankcijos. Prie jų priklauso ir Vokietijos medicinos asociacija ir Vokietijos gydytojų sąjunga.

 

Atlygis už e-gydytojų-laiškus

 

Iki 2016 liepos 30-os telematikos infrastruktūra turi būti tiek išplėtota, kad gydytojai galėtų perimti pagrindinių duomenų menedžmentą (Palyginimas internetu ir aktualizavimas). KVSafeNet turi tapti infrastruktūros dalimi, kuri papildomai turi atsiverti ir slaugai bei kitoms sveikatos srities profesijoms.

 

Jei gematika nesilaikys šio termino, tai atsieis brangiai Vokietijos gydytojų sąjungai ir Valstybinių sveikatos draudimų sąjungai. Įstatymo projektas pasmerkia sutarties partnerius, nuo 2017 išsiversti su 2014 biudžeto apimtimi, nuo kurio dar bus nuskaičiuotas vienas procentas.

 

Bus tęsinys.

 

 

sveikatos kortelė Vokietijoje (4-oji dalis)

Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Bėdos atveju gelbstinti gyvybę

 

Bėdos atveju gali išgelbėti gyvybę tai, kad gydytoja ar gydytojas gauna informacijas apie egzistuojančias apdraustojo ankstesnes ligas arba alergijas. Todėl sekančiame etape yra numatyta, kad apdraustasis šią informaciją gali išsaugoti sveikatos kortelėje, jeigu jis to pageidauja. Bėdos atveju šie duomenys gali būti nuskaityti gydytojų arba greitosios pagalbos sanitarų ir be paciento pagalbos. Skirtumas nuo kitų medicininių pritaikymų yra tai, kad greitosios pagalbos atveju duomenų nuskaitymui nereikia apdraustojo PIN.

 

Kokį pasirinkimą turi apdraustieji medicininiuose pritaikymuose?

 

Kiekvienas apdraustasis nustatytu laiku pats galės spręsti, ar ir kokia apimtimi jis nori naudotis naujomis elektroninės sveikatos kortelės galimybėmis medicininių duomenų įrašymui. Taip pat jis sprendžia, ar ir kokia apimtimi jis naudosis greitosios pagalbos duomenų pritaikymu, ar jis pasinaudos kortele organų paaukojimui arba vėliau pasinaudos elektronine paciento ligos istorija. Prielaida tam yra tai, kad pritaikymai pasitvirtintų praktiškuose testuose ir laikytųsi griežtų saugumo taisyklių.

 

Toliau pacientai gali savo duomenis nuskaityti pvz. atsispausdinti arba ištrinti. Tik pagrindiniai apdraustojo duomenys – kaip ir sveikatos draudimo kortelėje – yra privalomai įrašyti į sveikatos kortelę.

 

Koks yra mano duomenų saugumas?

 

Duomenų saugumas ir praktiškumas turi didžiausią pirmenybę ir yra užtikrinami įstatymiškai ir techninėmis priemonėmis. Jautrios sveikatos informacijos komunikacija yra numatyta per nuosavą šitam tikslui įrengtą saugų sveikatos tinklą. Šis yra nepalyginamas su viešu internetu. Medicininiai duomenys yra jau dabar užšifruojami prieš palikdami gydytojo kabinetą. Jie gali būti iššifruoti – jei pacientas nori suteikti prieigą kartu gydančiam gydytojui – tik kartu įkišant savo sveikatos kortelę ir gydytojo pažymėjimą į kortelės nuskaitymo aparatą. Todėl trečių asmenų „Iššifravimas“ yra neįmanomas. Šis „Pabaiga – prie – pabaigos – užšifravimas“ atitinka federalinės tarnybos informacinės technikos saugumo nuostatas. Toliau pacientė arba pacientas turi dar sutikti prieigai prie medicininių duomenų PIN įvedimu. Išimtį sudaro greitosios pagalbos duomenys; čia prieigai reikalingas gydytojos pažymėjimas, tačiau priklausomai nuo situacijos nereikia paciento PIN įvedimo.

 

Su elektronine sveikatos kortele pacientės ir pacientai gauna techninę priemonę, sėkmingai apsaugoti savo sveikatos duomenis nuo neteisėtų prieigų. Jie patys nusprendžia, kas ir kada kokius duomenis gali įrašyti, nuskaityti arba pakeisti. Didelės apimties duomenų saugumo priemonės sudaro jautrių sveikatos duomenų apsaugą. Jos yra nuolat techniškai tobulinamos ir yra tampriai susijusios su federaliniu komisaru duomenų saugumui ir informacijos laisvei.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (3-oji dalis)

Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Ką gali nauja sveikatos kortelė?

 

Elektroninės sveikatos kortelės pritaikymai yra įvesti žingsnis po žingsnio. Pirmiausia buvo įrašyti apdraustųjų duomenys, pvz. vardas, gimimo data ir adresas taip pat nuorodos į sveikatos draudimą, tokios kaip apdraustojo draudimo numeris ir apdraustojo statusas (narys, šeimos apdraustas arba pensininkas). Elektroninė sveikatos kortelė turi nuotrauką. Išimtys galioja jaunuoliams iki 15-o gyvenimo meto ir apdraustiesiems, kurie nuotraukos padaryme negali dalyvauti, kaip pvz. nemobilūs neįgalūs pacientės ir pacientai. Nuotrauka padeda išvengti supainiojimų ir sustabdyti piktnaudžiavimą paslaugomis. Nauja palyginus su sveikatos draudimo kortele yra lyties nurodymai. Tuo turi būti papildomai prie nuotraukos išvengta supainiojimų. Galinė elektroninės kortelės pusė gali būti panaudota „Europinei sveikatos draudimo kortelei“ ir daro medicininį aptarnavimą Europos mąstu be biurokratijos.

 

Aktualūs duomenys stabdo piktnaudžiavimą

 

Sekančiame žingsnyje yra numatytas palyginimas internetu ant sveikatos kortelės pateiktų apdraustojo aktualių duomenų su tais, kurie yra pas sveikatos draudimą. Taip gali būti pakitimai, kuriuos apdraustasis jau pranešė savo sveikatos draudimui, pvz. adreso pakitimas, sekančio vizito pas gydytoją metu automatiškai mygtuko paspaudimu aktualizuoti naujoje elektroninėje sveikatos kortelėje. Ligonių kasos taupo, nes jiems nereikia išduoti naujų kortelių. Tuo pačiu metu gali būti geriau negu iki tol identifikuotos negaliojančios taip pat pamestos arba kaip pavogtos praneštos kortelės. Piktnaudžiavimas apdraustųjų bendruomenės kaina gali ir toliau būti mažinamas. Aktuali elektroninė sveikatos kortelė pasirūpina automatiškai aktualiais duomenimis gydytojo kabinete.

 

Saugi elektroninė komunikacija nuo gydytojo iki gydytojo

 

Gydytojų tarpusavio komunikacijai šiandieną daugiausia naudojamas paštas. To pasekoje svarbi informacija gydančiam kartu dažnai pateikiama ne laiku. Kai gydytojo laiškas ateina į kabinetą, turi būti papildomai sudėtingai digitalizuojamas, tam, kad duomenys galėtų būti perimti į kabineto IT. Todėl gydytojos ir gydytojai jau seniai reikalauja, kad būtų suteiktos galimybės, kad išvados greitai ir saugiai būtų transportuojamos nuo gydytojo iki gydytojo ir perimamos digitalizuotos. Už elektroninės sveikatos kortelės įvedimą atsakingos savivaldos organizacijos (Gydytojai, odontologai, ligoninės, ligonių kasos, vaistinės) pradėjo įgyvendinimo paruošimus.

 

Bus tęsinys.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (2-oji dalis)

Card_border_77452_7

Kodėl elektroninė sveikatos kortelė pakeitė sveikatos draudimo kortelę?

Medicininio aptarnavimo kokybė šiandien vis dar priklauso nuo to, ar gydytoja ir gydytojas turi visą reikalingą informaciją apie savo paciento medicininį aptarnavimą. Su elektronine sveikatos kortele ir saugiu, nuo interneto atskirtu elektroniniu sveikatos tinklu (telematikos infrastruktūra) sveikatos duomenys, kurie reikalingi gydymui gali ateityje būti saugiai ir greitai pateikti naudojimui, žinoma su prielaida, kad to nori pacientas. Tikslas yra, pagerinti medicininio aptarnavimo kokybę, stiprinti paciento rolę ir mažinti išlaidas.

 

 

 

Tuo tarpu beveik visi apdraustieji jau gavo savo asmeninę elektroninę sveikatos kortelę. Kiekvienas, kuris gavo elektroninę sveikatos kortelę, turi ją pateikti vizito pas gydytoją metu. Nuo 2015 metų sausio 1-os dienos galioja tik elektroninė sveikatos kortelė kaip teisėtas įrodymas gydytojo ir odontologo paslaugų panaudojimui.

 

 

 

Kas keičiasi lankantis pas gydytoją?

 

 

 

Pacientėms ir pacientams lankantis pas gydytoją pradžioj niekas nesikeičia. Patirtis rodo, kad elektroninė sveikatos kortelė be problemų yra nuskaitoma, taip pat, kaip sveikatos draudimo kortelė. Gydytojai, odontologai ir ligoninės yra aprūpinti moderniais kortelių nuskaitymo aparatais, kurie yra finansuojami ligonių kasų.

 

 

 

Bus tęsinys

 

 

 

Vietnamo nacionalinis seminaras apie e-valdžia

images

Centriniame Vietnamo mieste Da Nang įvyko nacionalinis seminaras apie elektroninę vyriausybę 2014. Jame diskutavo 400 dalyvių apie elektroninės vyriausybės vystymosi kryptį ir protingo miesto statybos priemones. Taip pat buvo aptarta vyriausybės valdymas ir valstybinės elektroninės paslaugos bei naujų paslaugų tendencijos link valstybinio online-valdymo. Renginį pradėjo Da Nang miesto liaudies komiteto vicepirmininkas Phung Tan Viet pranešimu, kad miestas per praeitus dešimt metų rinkosi informacinių technologijų vystymą, kad pagerinti elektroninės vyriausybės efektyvumą:

 

„Seminaras yra geras šansas, pasidalinti informacinių technologijų pritaikymo ir vystymo provincijose pasiekimais bei susipažinti su pirmaujančiomis įmonėmis ir ekspertais šalyje bei užsienyje. Taip galime panaudoti žinias mūsų miesto elektroninio valdymo realizavimui.“

 

Praeitais metais Vietnamas užėmė 81-ą vietą iš 161-os šalies informacinių technologijų ir komunikacijų vystymo sąraše. Šiuo metu kai kuriose provincijose vykdomas inteligentiškų valstybinių paslaugų rėmimo planas. Jis atitinka kriterijus, pasirinkti piliečius svarbiausiu punktu ir padidinti piliečių pasitenkinimą.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (1-oji dalis)

Card_border_77452_7

Vokietijos vyriausybė siekia sveikatos kortelės

 

2006 turėjo būti įvesta elektroninė sveikatos kortelė – tačiau vis dar dėl šio projekto ginčijasi sveikatos draudimai ir gydytojai. Vyriausybė nesileidžia išmušama iš vėžių.

 

Nepaisant ilgamečių delsimų ir didelių dvejonių federalinė vyriausybė ir toliau siekia elektroninės sveikatos kortelės. Taip pat ji nenori atimti projekto šia tema besiginčijantiems sveikatos draudimams ir gydytojams, tai paaiškėja iš „Žaliųjų“ (PDF) atsakymo, kuris buvo pateiktas žinių agentūrai dpa sekmadienį Berlyne.

 

„Kairieji“ tuo tarpu reikalavo ESK sustabdymo. „Žalieji“ pareikalavo iš vyriausybės, atsižvelgiant į gyventojų skeptiškumą, garantuoti jautrių sveikatos duomenų saugumą.

 

Nepaisant masyvių ginčų tarp draudimų ir gydytojų, kurie kartu su klinikomis, vaistinėmis ir industrija turi įvesti kortelę ir su ja susijusią IT infrastruktūrą, juodai-raudona vyriausybė siekia kortelės įvedimo. „Pavienių klausimų interesų konfliktai tokiam kompleksiniam projekte kaip telematikos infrastruktūros sudaryme nėra nieko neįprasto“, rašo Sveikatos ministerija.

 

Iš pradžių ESK turėjo būti įvesta 2006 metų sausio 1-ą. Kortelė ir reikalingos infrastruktūros vystymas kainavo iki šiol apie 880 milijonų eurų. Anksčiausiai nuo 2018 turi būti mediciniškai prasmingi pritaikymai kaip elektroninių bylų perteikimas. Gydytojų ir pacientų organizacijų sukurta sąjunga „Sustabdykit e-kortelę!” turi iki šiol pagal savus duomenis apie 760.000 rėmėjų.

 

Bus tęsinys.

 

 

E-Valdžia Vokietijoje (2-oji dalis)

images

Tęsinys. Pradžia 2015.01.21

 

Nacionalinė e-government strategija

 

E-government yra tuo sėkmingesnė, kuo stipresnė sąsaja tarp viešojo valdymo ir kuo daugiau orientuojamasi į bendrus tikslus. Pinigus kainuojančių paralelinių ir dvigubų vystymųsi yra vengiama, kai yra dirbama ne tik valdymo ribose. Šita mintis buvo užfiksuota 2009 metais įstatyme. IT valstybinės sutarties pagrindu praeitais metais savo darbą pradėjo IT planavimo taryba kaip centrinis federalinio bendradarbiavimo informacinėje technikoje komitetas ir patvirtino nacionalinę e-government strategiją. Su šia pirmą kartą egzistuoja bendra valstybės, žemių ir bendruomenių strategija, kaip valdymo klausimai turi būti atliekami elektroniniu būdu per internetą, optimizuojami ir harmonizuojami.

 

IT viršūnių susitikimo darbo grupė 3

 

Tolesnis modernių e-government sprendimų vystymasis reikalauja tampraus valdymo bendradarbiavimo su mokslu ir ekonomika, tam, kad tikslingai vystyti idėjas ir inovacijas. Šitame kontekste darbo grupė 3 (“Inovatyvūs valstybės IT-pasiūlymai”) reiškia svarbų forumą. Nuo jos įkūrimo darbo grupė 3 galėjo pastūmėti daugybę įvairių projektų ir atnešti impulsų į politinius debatus. Federalinės vyriausybės atstovė informacinei technikai, valstybės sekretorė Rogall-Grothe, yra darbo grupės 3 vizepirmininkė.

 

Metropolio regionas Reinas-Nekaras

 

Metropolio regione Reinas-Nekaras pavyzdingai realizuojami federaliniai, kooperatyviniai ir ekonomiškai orientuoti e-government planai. Priešakyje yra valdymą pranokstantys projektai. Kaip tokie pranokstantys projektai buvo identifikuoti vienodas valdžios institucijų telefono numeris D115, centrinis portalas valdymo paslaugoms, elektroninis viešų skelbimų formatas ir proceso duomenų pagreitinimas P23R bendram informacijos ir registravimo pareigų vykdymui. Valstybė kartu su Badeno-Viurtembergo, Heseno ir Rainlando-Pfalzo žemėmis remia metropolio regioną Reinas-Nekaras.

 

E- Valdžia Vokietijoje (1-oji dalis)

government_website_design-1024x432

E-government

 

E-government reiškia viešojo valdymo ir vyriausybės verslo procesų atlikimą elektroniniu būdu ir daro svarbią įtaką valdymo modernizavimui: procesai pagreitinami, komunikacija supaprastinama ir tuo padidinama viešojo valdymo veiklos kokybė ir efektyvumas. Piliečiams ir įmonėms atsiveria naujos galimybės, susisiekti su valdymo institucijomis. Toliau bus paviršutiniškai pavaizduojamos atrinktos iniciatyvos ir veiklos (be kita ko Vidaus Reikalų ministerijos).

 

Sėkmingos iniciatyvos ir projektai nuo 2000 metų

 

E-government Vokietijoje jau nuo 2000 yra centrinė vyriausybės užduotis. Su iniciatyva „vyriausybė internete“ federalinis valdymas iki 2005 sukėlė virš 440 interneto paslaugų į tinklą. Kadangi žemės ir komunos atlieka didelę dalį valdymo užduočių, buvo išplėtotos ir sėkmingai įgyvendintos savos strategijos. Tuo sekė daugybė kelią nurodančių programų ir iniciatyvų – nuo Vokietija internete, Europos iniciatyvos e-government plano i2010 iki e-government 2.0. Priešakyje buvo kokybiškai pagerinti ir išplėtoti e-government pasiūlymus visose valdymo srityse bei juos tarpusavyje sujungti.

 

Šalia šių struktūrinių pakeitimų buvo atlikta visa eilė infrastruktūros projektų, kurie atitiko reikalavimus, įpareigojančiai išplėtoti e-government. Pabrėžti reikia naujo asmens dokumento elektroninį identifikacijos įrodymą ir elektroninius imigracijos statusus bei de-emailo-infrastruktūrą, kuri piliečiams suteikia paprastą ir greitą įpareigojančių institucijų paslaugų naudojimą internetu.

 

Bus tęsinys.

 

Kinijos e-valdžia

images

Kinijos „Elektroninė Vyriausybė“ iš esmės jau sukurta

 

Kaip sužinota simpoziume apie Kinijos vyriausybės valdymo informacijos platinimą, taip vadinama „Elektroninė vyriausybė“ Kinijoje iš esmės jau sukurta.

 

Informacijos platinimas apie vyriausybės valdymą padarė Kinijoje didelę pažangą. Mokslinė struktūra iš valdymo įstaigų, valdymo įstaigų resursų, viešos informacijos tinklų ir atitinkamas informacijos duomenų bankas buvo iš esmės sukurti. Dabar jau galima tokius valdymo procesus kaip mokesčių mokėjimas, priėmimas ir muitinės deklaracija atlikti internetu.

 

Kaip buvo sakoma, tuo Kinijos vyriausybė nori padidinti darbo efektyvumą ir pagerinti darbo stilių, kad geriau tarnautų viešiesiems intesesams ir geriau valdytų visuomenę.