Archive

Britams bus leidžiama balsuoti elektroniniu būdu 2020m. valdžios rinkimuose.

bercow_3151302a

Pasak John Bercow žmonės turi turėti galimybę balsuoti elektroniniu būdu 2020m. valdžios rinkimuose, nes jau dabar žmonės išreiškia norą balsuoti internetu.

Mr Bercow sako, kad žmonių noras balsuoti elektroniniu būdu tik augs, bet jis taip sako, kad balsavimas nėra privalomas, tačiau įvedus tokia galimybę balsuoti internetu, žmonių susidomėjimas tik didės.

Kaiti rinkimai po šių metu gegužės tikimasi įvyks 2020 ir tai galėtų būti pirmi valdžios rinkimai, kai žmonės turės galimybę balsuoti elektroniniu būdu.

Skaitmeninės demokratijos komisija, kuri yra pirmininkaujama Pono Bercow taip pat rekomendavo forumo sukūrimą, kuris visuomenei leis pasisakyti debatuose, bei užduotį klausimus ministrams e-balsavimo tema.

Ataskaitoje taip pat rekomenduojama, kad parlamento atstovai, kurie blogai jaučuiasi ar turi vaikus prižiūrėti, galėtų balsuoti elektroniniu būdu ir neiti į parlamentą.

2020 valdžios rinkimai turi būti papildyti politiniu švietimu mokyklose, o taip pat jaunimą paskatinti užsiregistruoti balsavimui.

Ponas Bercow paminėjo internetinio forumo idėja, kuri leido visuomenei išsakyti jos nuomonę. Be to, jo nuomonė, internetinis forumas yra „įdomi“ idėja

„Aš nežinau kaip tai galima pavadinti „parlamentu“, bet ši idėja turi potencialo. Dialogas tarp Parlamento narių ir visuomenės yra idėja, kurios nereikia bijoti, nes tai tikrai įdomi idėja“

Epajamos Vokietijoje.

images

Vyriausybė atsisveikina su elektroniniu pajamų įrodymu Elena

Po ilgametės kritikos Vokietija atsisveikina su Elena

Elektroninis pajamų įrodymas bus „kuo greičiau“ sustabdytas, nes duomenų rinkimui reikalinga elektroninio parašo technologija nepaplis artimiausiu laiku, pranešė ekonomikos ir darbo ministerija pirmadienį Berlyne. Atitinkamas įstatymo projektas bus greitai pateiktas.

Buvo suplanuota, kad darbdaviai su sistema kas mėnesį perduos duomenis į centrinę įrašymo vietą. Darbo biržos galėjo iš ten gauti juos pagal užklausą

Piliečiai ir privatumo advokatai nuo Elenos įvedimo 2010-ais metais šturmavo sistemą. Pabaigoje apie 20.000 žmonių parėmė konstitucinį skundą prieš sistemą, nes matė asmens teisių pažeidimą apie juos įrašytuose duomenyse. Darbdavių sąjungų konfederacija dar gegužės mėnesį reikalavo iš vyriausybės paremti Eleną, nes „grįžimas atgal dabartiniu metu nebūtų priimtinas“.

Šalia darbuotojų nenoro Elena kovojo ir su kitomis problemomis. Pagal žiniasklaidos duomenis vėl ir vėl kilo vyriausybės vidaus kovos dėl atsakomybės už sistemą. Komunos ir darbdaviai taip pat baiminosi didesnių išlaidų dėl naujų mėnesinių ataskaitų prievolės. Pirma sistemos fazė buvo 2010-ų metų pradžioje, rudenį galutinis įvedimas buvo nukeltas nuo 2012-ų į 2014-us metus.

 

 

 

 

 

Kinija žengia į elektroninę erdvę

images

Kokios mintys ateina į galvą išgirdus žodį Kinija? Kiekvienam skirtingos, popierius, šilkas, Marko Polo kelionės, diktatorius Mao, vieno vaiko politika, gyventojų perteklius, valdžios diktatūra politikoje, interneto, telefono ryšių ir visokia kitokia piliečių ir atvykėlių kontrolė ir sekimas.

Žengimas į elektroninę erdvę su noru visiškai kontroliuoti savo piliečius visiškai nesiderina, tačiau kiniečiai nors ir kontroliuojami bei turėdami ribotas galimybes naudotis internetu vis dėl to skverbiasi į elektroninę erdvę, nors šioje šalyje uždrausti tokie vakariečiams įprasti dalykai kaip Facebook, Twitter ir panašiai.

Vis dėl to Kinija turi savo labai populiarų Twitter analogą Weibo socialinį tinklą.

Nors Kinijos vyriausybė trokšte trokšta kontroliuoti savo piliečius, tačiau jos paslaugos savo piliečiams internete daugiausia yra informacinio pobūdžio, nekalbant jau apie tai, kad Kinijos piliečiai galėtų daryti įtaką valdžios sprendimams.

Ir nors Kinija pagal elektroninės valdžios indeksą pasaulyje yra 78 ir nepatenka į 50-tuką, tačiau šios šalies valdžia pamažu, tampa elektronine, kas naudinga ne tik užsienio, bet ir vietiniam verslui.

Kinijos e-valdžios projektai nėra centralizuoti prie e-valdžios kūrimo prisideda ir regionai. Pvz. Guangdong ir Guangzhou centrinės valdžios bei Kinijos telekomunikacijos giganto Unicom ambicingas elektroninės valdžios projektas kurio trukmė 20 metų ir iš kurio tikimasi stabilios elektroninės vyriausybės sistemos sukūrimo, šis projektas padėtų informuoti piliečius, padėtų jiems greičiau keistis informacija su valdžios struktūromis paskatintų provincijų pramonę ir ekonomiką.

E-Liuksemburgas: vyriausybės iniciatyva

 

 

E-Liuksemburgo tikslas yra padaryti prieinamas piliečiui ir valdymo reformai naujas informacijos ir komunikacijos technologijas.

 

Virtualus „Biuras“ yra integrali elektroninės vyriausybės projektų sudėtinė dalis. Elektroninė vyriausybė yra viena svarbiausių valstybės modernizavimo svirčių.

 

Kalba eina apie globalią ir nuoseklią sąvoką, kuri turi informacijos sklaidos dematerializacijos tikslą tarp valstybės ir piliečių ir kurios įgyvendinimas viešų paslaugų ministro ir valdymo reformos atsakomybe yra tamprus bendradarbiavimas su įvairiomis kitomis ministerijomis.

 

Pradėtos elektroninio valdymo iniciatyvos turi greitesnės, paprastesnės ir ekonomiškesnės sąveikos su vartotojais tikslą. Turi būti pasiekti sekantys tikslai:

 

• Visi piliečiai, įmonės, mokyklos ir valdymo institucijos turi
dalyvauti informacijos visuomenėje ir turėti online prieigą.
• Naujos technologijos turi būti suteiktos piliečiams ir įmonėms.
• Prieiga prie žinių turi būti paremta naujomis informacijos
technologijomis.
• Bendras procesas turi paremti socialinę integraciją ir
sustiprinti socialinę sanglaudą.

 

Renow bandymo modelis (normalizavimo rekomendacijos)

 

Renow yra Liuksemburgo vyriausybės interneto puslapių normalizacijos bandymo modelis. Šiuo atžvilgiu buvo įgyvendintas savanorystės portalas.

 

Renow yra viešų valdymų kelrodis ir pagalba, tiems, kurie nori įgyvendinti portalą arba internto puslapį, interneto tinklo kokybės atžvilgiu. Jis remiasi paskutinių 5-ių metų patirtimi įgyvendinant vyriausybės interneto projektus (Nuo 2002-ų metų chartijos atžvilgiu buvo įgyvendinti daugiau nei 80 interneto puslapių) taip pat tolesniu pripažintų tarptautinio lygio normų vystymu.
Renow pasikliauja daugybe normalizacijos aspektų, tarp kitko:

 

• Kokybės standartai visiems valstybiniams interneto
puslapiams (funkcionalūs aspektai, bendri funkcionalumai,
pvz. „Kontaktas“, „Atsiliepimai“ ir t.t.
• Ergonomija ir prieigos standartai, informacijos architektūros
aspektai, funkcionalaus dizaino aspektai ir grafikos su
„Corporate identity“ įgyvendinimas.
• Techninių atžvilgių aspektai su centrinės infrastruktūros
įrengimu, projekto menedžmento aspektai, ir projekto
menedžmento bandymo modelio QUAPITAL-HERMES
pritaikymas (arba „Tailoring“).

 

e-valdžia 3-oji dalis

images

Tęsinys. Pradžia 2015.02.13

 

Įstaigoms ir valdymui E-Government reiškia tokių darbo procesų kaip statybos aikštelių menendžmentas, muitinės formalumų tvarkymas arba visos materialinės ekonomikos tvarkymas taip pat bylų valdymas ir optimizavimas su naujos technologijos ir komunikacijos formų pagalba. E-Government yra šiandiena ir ateitis tuo pačiu metu.

 

E-Government ne tik pagerins paslaugas, sutaupys išlaidas, efektyviau kurs darbo procesus ir įgalins savarankišką darbą, tai reiškia tuo pačiu metu daugiau skaidrumo piliečio/verslininko komunikacijoje su valdymu, tai sudaro naują informacijos prieigą, naują informacijos pasiūlą ir – vieną svarbiausių pažadų – daugiau dalyvavimo galimybių, daugiau integracijos. Kaip nusprendė gyventojų dauguma, mes galėsime ateityje ne tik elektroniniu būdu pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti balsavimuose, bet ir šiandienos kalba, mobiliuoju telefonu ir internetu, atiduoti balsą rinkimuose. E-demokratija atsiranda ir per pilietės/piliečio komunikacijos supaprastinimą, įstatymus ir valstybines institucijas. E-Government pirmiausia reiškia: daugiau artumo su piliečiais.

 

Daug naujų šansų

 

E-Government prasidėjo Austrijoje jau anksti, nuo 1998-ų metų buvo tobulinamos biurų ir atsakingų asmenų paslaugos. Komunikacija tarp įstaigų pagerėjo E-Government sprendimų dėka. Naujos paslaugos ir serviso pasiūla buvo ir yra vystomos ir esantys procesai gerinami ir modernizuojami. Jau dabar yra keli įstaigų metodai, kaip pvz. online mokesčių deklaracija, kurie gali būti pilnai atliekami internetu. Austrija yra ne tik pirmaujanti šalis ES, bet ir globalinis pavyzdys, kaip gali arba turi funkcionuoti E-Government.

 

 

E-Valdžia 2-oji dalis

images

E-Government

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

Kas yra E-Government?

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

Bus tęsinys

E – Valdžia ( 1-oji dalis)

images

E-Government

 

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

 

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

 

Kas yra E-Government?

 

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

 

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

 

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

 

Bus tęsinys

 

 

 

Kompiuteris, mobilus telefonas, internetas: mes randamės pilnai techninėje ir technologinėje visuomenėje ir esame to nepastebėdami nuolat apsupti technologijos. Mobilus ryšys ir interneto tinklas yra mūsų „naujos“ komunikacijų sistemos, be kurių mūsų visuomenė neegzistuotų. Neįmanoma įsivaizduoti neegzistuojančios galimybės atlikti telefonato mobilaus ryšio pagalba. Beveik negalima pagalvoti, nebesiųsti sekundžių greitumu po visą pasaulį žinučių emailu ir keliais pelės paspaudimais nebegauti informacijos tinkle.

 

Tačiau ne vien kaip piliečiai mes gyvename skaitmeninį gyvenimo stilių, biurai ir įstaigos taip pat vertina informacines technologijas ir turi komunikuoti šiandienos kalba. Tam jau prieš daug metų buvo sukurtas terminas E-Government.

 

Kas yra E-Government?

 

E-Government išvertus reiškia „Elektroninė vyriausybė“. Tiesą sakant terminas E-Government pasaulio mąstu įsigaliojo kaip „Valdymo elektroninės technikos pagalba“ sąvoka. Apytiksliai tariant, tai suprantama kaip valstybės interneto pasiūla. Yra skiriami sekantys E-Government sąveikų lygiai:

 

• Informacija: Informacijos pateikimas, pvz. įstaigos
internetinėje prezentacijoje.
• Komunikacija: Galimybės dalintis informacija ir interaktyvios
paieškos.
• Sandoriai: Paslaugų įgyvendinimas, pvz. su pasirašytu
prašymu ir elektroniniu pranešimo pristatymu.

 

E-Government reiškia viešo valdymo elektroninių paslaugų visumą šalies žmonėms ir yra modernios ir inovatyvios šalies sinonimas, kurioje kokybė, pasitikėjimas ir tempas yra centriniai elementai.

 

Bus tęsinys

 

 

E- Valdžia Rusijoje (2 – oji dalis)

government_website_design-1024x432

 

Tęsinys. Pradžia 2015.02.11

 

Kas dėl projekto „Elektroninė vyriausybė“, tai Ženevoje daug šalių pareiškė savo interesus, ypač šalys, kurios neturi rimto finansinio potencialo. Kaip pasakė rusų ministras telekomunikacijai ir masinei komunikacijai Igor Štšjogoljev, tai yra dėl kainos. Sistemos „Elektroninė vyriausybė“ išvystumui Rusija išleido tik 60 milijonų dolerių, kas yra ženkliai mažiau nei kitų šalių išlaidos tokiam tikslui. „Mes sugebame išspręsti užduotis su mažais resursais. „Elektroninė vyriausybė“, kurią mes išvystėm, yra pigesnė ir efektyvesnė, taip pat modernesnė“, sako ministas užtikrintai. Palyginimui galima pasakyti, kad Estija, pagal ministrą, panašiam projektui išleido 1,5 milijardo dolerių, o Singapūras 15 milijardų dolerių, tiesa tai 10-ies metų laikotarpyje.

 

Ir Ženevoje pristatyti rusų satelitai sulaukė užsienio užsakovų dėmesio. Britų satelitų-operatorius toliau tieks savo serviso paslaugų Artimiesiems Rytams su rusų aparato „Express-A-M-44“ pagalba. Satelitas bus naudojamas televizijos ir radijo stočių transliacijai taip pat telekomunikacijos ir plačiajuosčio interneto paslaugoms garantuoti. Britai verslo parodoje „Telekom 2011“ sudarė su rusų gamintoju ilgalaikę sutartį.

 

Ženevoje taip pat buvo pasirašyta sutartis tarp rusų įmonės „Rostelekom“ ir baltarusų įmonės „Beltelekom“. Tai yra su tikslu sukurti patikimą telekomunikacijos liniją tarp Maskvos ir Frankfurto, kuri nusidriektų iš Rusijos per Baltarusiją ir Lenkiją į Vokietiją.

 

E-valdžia Rusijoje( 1-oji dalis )

government_website_design-1024x432

Elektroninė vyriausybė už eksportą

 

Rusiškos telekomunikacijos ir informacinės technologijos pasaulinėje rinkoje vis paklausesnės. Internacionalinės telekomo verslo parodos metu „Telekomas 2011“, kuri įvyko nuo spalio 24-os iki 27-os Ženevoje, rusų gamintojai sudarė sutartis solidžiomis sumomis.

 

Tarp rusiškų naujienų įpatingo dėmesio sulaukia prieigos prie Media Content technologija. Pasaulyje nėra panašių prietaisų, kurie turėtų tiek funkcijų viename, pasakoja rusų telekomunikacijos ir masinės komunikacijos ministerijos atstovė spaudai Jelena Laškina.

 

„Parodos metu prezentuojamos rusiškos naujienos: audiovizualinė informacijos sistema realaus laiko režimu „RAVIS“, kuri leidžia efektyviau naudoti radijo dažnius, pagerinti programų kokybę ir kiekybę, projektas „Elektroninė vyriausybė“, žiniasklaidos centras „QWERTY“ taip pat interneto radijo technologijos, kurios neturi joms panašių pasaulyje. Rusų parodos Ženevoje pagrindinis tikslas yra pristatyti modernes informacines technologijas, kurios yra prieinamos didelei naudotojų auditorijai.“

 

Bus tęsinys

 

 

e – skundai šveicarijoje

images

St. Gallen kantono taryba 2007-ųjų parlamentinis klausimas

 

Skundų elektroninis įvedimas

 

Šveicarijos vyriausybė pritaria parlamento nario nuomonei, kad elektroninis skundų apdorojimas palengvins policininkams darbą bei supaprastins proceso eigą gyventojams. Pritariant tokiai galimybei Aargau Kantone ir atsižvelgiant į interpeliaciją, tai galiotų tik smulkiems nusikaltimams kaip vagystės iš automobilių, rūbų vagystės, paprasta žala turtui ir t.t. Tiesa ir tokie duomenys turi būti apdoroti policijos pajėgų, iš vienos pusės su tikslu rasti nusikaltėlį, iš kitos dėl teisės į draudimą įsigaliojimo.

 

Didesniems nusikaltimams ir tada, kai esant smulkiems nusikaltimams yra panašių pasikartojimo požymių, yra būtina, kad policijos pajėgos vietoje surinktų pranešimus apie faktus. Pirštų antspaudai, DNA-žymės, pėdsakai, padaryta žala ir t.t. gali būti atpažįstami tik su įgudusia policijos tarnautojo akimi. Būtent įsilaužimo vagysčių ir serijinių nusikaltimų metu yra svarbu, kad policijos pajėgos nusikaltimo vietoje susidarytų išsamų vaizdą apie nusikaltimo eigą, materialinę žalą, nusikaltimo grobį ir t.t. Tai galioja ne paskutinėje vietoje todėl, kad patirtis rodo, jog ir pėdsakai manomų smulkių nusikaltimų metu (pvz. DNA-žymės apiplėšimų metu) gali vesti link sunkių nusikaltimų bei prievartos ir seksualinių nusikaltimų išaiškinimo.

 

Kantono policija patikrins elektroninio skundų įvedimo galimybę jų informatikos strategijos atžvilgiu ir nutars dėl techninio realizavimo bei nusikaltimų kategorijų nustatymo. Šiuo metu pirmauja kiti skubūs ir darbo jėgos reikalaujantys informatikos projektai, galima paminėti greitosios pagalbos iškvietimų sistemos panaikinimą ir bazinės infrastruktūros migraciją, susijusią su „Mobile Computing“ patrulių automobiliuose. Pabaigoje reikia pabrėžti, kad kantono policija vidaus veikloje jau šiandien apdoroja skundus elektroniniu būdu, taip išvengdama daugybės sąsajų duomenų apdorojime.