Archive

Kanban sėkmės paslaptis

  • Reikia apriboti einamąsias užduotis. Paraleliai vykdomų darbų skaičius yra ribojamas kiekviename darbo žingsnyje, kad būtų garantuota efektyvi darbo tėkmė. Lentų dėka galima vizualizuoti, kur reikia pasispausti arba kur užstrigo darbo tėkmė. Tiesa, Darbo Progreso Principas veikia tik tada, kai kolektyvas, vadovybė ir suinteresuotos šalys tempia į vieną pusę. Koks didelis yra VIP limitas, pradžioje yra jausmo reikalas. Svarbu yra tai, kad dirbama stūmimo sistema. Tikslas yra išlaikyti balansą tarp operatyvaus darbo, laiko klaidų atpažinimui taip pat problemų spendimo.

  • Serviso klasių užduotys turi skirtingus prioritetus ir turi būti atskirtos ir tvarkomos su atitinkamais pajėgumais. Serviso klasės kreipia dėmesį į pvz. „vėlavimo kainą“. Tuo manoma įtaka įmonės ekonominei sėkmei. Čia vaidina rolę ne tik pinigai, bet ir reputacija, klientų pasitenkinimas ir t.t. Kaip serviso klasės yra vadinamos, priklauso nuo įmonės. Galimybė būtų skirti tarp „pagreitintos“, „pastovių tiekimo terminų“, „standarto“ ir pan. Taip pat, atsižvelgiant į klasių pavadinimus, atrodo svarbu, atidžiau pasižiūrėti į laiko poveikio sąsajas kiekviename versle.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Sėkmingo Kanban pradžia

Svarbus Kanban tikslas yra optimizuoti procesus ir darbo būdus. Dažniausiai yra tikslinga pradėti nuo svarbiausios problemos ir suteikti prioritetus tolesnėms problemoms. Kanban sistema yra sukurta bendrai nustatytų tikslų pažingsniui pagrindu. Po susitarimo seka darbo tėkmės vizualizavimas. Iš Kanban išsivysto tam tikra prasme motoras, kuris stumia pirmyn pasikeitimus. (Palyginti: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=2)

  • Užduočių nustatymas. Pirmame žingsnyje atrodo prasminga, kad vienas ar keli kolektyvai tiksliai nustato, kurioje vertybių kūrimo grandinės dalyje jie randasi. Kokios užduotys skirtos atitinkamiems kolektyvams? Kas turi kokią atsakomybę?

  • Darbo tėkmes pavaizdavimas. Darbo būdai vizualizuojami ir pristatomi Kanban lentos forma. Čia svarbi rolė atitenka kolektyvui, kuris padalina pajėgumus į atskirus darbo tipus. Privalumas yra tai, kad darbo tėkmę galima tikslingai valdyti, kadangi už kiekvienos užduoties slypi tam tikras darbo įnašas ir poreikis. Pavyzdžiui techninės klaidos turi būti tučtuojau sutvarkomos.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Susitarimas – Kanban pasikeitimų pagrindas

Nurodyti pasikeitimus yra netikslinga ir nesėkminga. Tiek pat mažai naudos iš nutarimų, kurie parodo kolektyvui tai, kas jau atlikta. Kanban principas susikoncentruoja ties bendru keliu ir vertina bendrus sprendimus, kurie atneša tvarios naudos kolektyvui, vadovybei ir kitoms suinteresuotoms šalims. Tikslas yra „Laimėjimas-Laimėjimas-Laimėjimas-Situacija“. Geriausiu atveju visos dalyvaujančios šalys praeina tris fazes pasikeitimų procese. (Palyginti: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren- 344554.html?artikelseite=2)

Zondavimas: visi dalyvaujantieji supranta, kad pasikeitimai yra reikalingi.

Įsipareigojimas: bendros vizijos sukūrimas taip pat užduočių ir išmatuojamų tikslų apibrėžimas pasikeitimų procesui.

Įgyvendinimas: vizijos įgyvendinimas žingsnis po žingsnio ir įvertinimas pagal sutartus kriterijus.

Dažna problema praktikoje yra tai, kad pirmi du punktai būna praleidžiami ir todėl pasikeitimų projektai žlunga.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban privalumų apžvalga

Kanban galima pritaikyti įvairiose srityse ir naudotis principu gali tiek mažos agentūros ir startuoliai, tiek tradicinės MVĮ, didesnės interneto platformos bei tarptautinės įmonės.

Skaidrumas. Problemų ir darbų pavaizdavimas ant Kanban lentos garantuoja geresnę apžvalgą apie projekto pažangą, taip galima geriau nustatyti aktualias problemas.

Greitas užduočių apdorojimas. Riboto bilietų skaičiaus apdorojimas veda link trumpesnių darbo paketų trukmių.

Įvairialypis panaudojimas. Kanban galima panaudoti ne tik vien programinės įrangos kūrime. Principas tikslingai ir efektyviai veikia ir kitose srityse, kaip pavyzdžiui remontas, sistemos administracija, marketingas arba pardavimai.

Greitas įvedimas. Kanban įvedimas yra iš patirties susijęs su mažai pasipriešinimo. Kanban yra lengvai suprantamas ir visiems dalyvaujantiems priimtinas.

(Šaltinis: http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Taip veikia Kanban

Svarbi Kanban užduotis yra parodyti turimas problemas ir darbus ir juos vizualizuoti. Svarbią rolę atlieka taip vadinama Kanban lenta, kuri pavyzdžiui gali būti sudaryta iš baltos lentos, kortelių ir lipnių lapelių. Kiekviena užduotis pavaizduojama ant kortelės ar pan. Šio metodo privalumas yra padidintas skaidrumas dirbant su projektais. (Palyginti: http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/). Kanban orientuojasi į Lean principus ir yra paremtas Pull principais (Pasiėmimo principas), kurių metu darbas nėra dalijamas vadovo, o darbuotojai arba kolektyvo nariai savarankiškai pasiima savo darbą. Šis yra tvirtinamas ant Kanban lentos su taip vadinamomis Kanban kortelėmis.

Užduotys keliauja iš kairės į dešinę kol atkeliauja iki skilties „Baigta“. Skiltys gali būti suderintos su atitinkamais reikalavimais. Kanban teikia gana mažai nurodymų ir labai prisitaiko prie atitinkamų individualių poreikių, kas liečia programavimo procesus, roles, tiekimo planavimus ir t.t. Darbo progresas – paraleliai vykstančios užduotys – apribojamas, kad būtų sumažintas kelių užduočių atlikimas vienu metu, o užduotys atliekamos tikslingiau. Kanban centrinis taškas yra Tėkmės-Principas. Bilietai turi tolygiai ir kuo trumpesniu laiku eiti per sistemą (http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/).

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban projektuose

Kanban ir Scrum pritaikomi skirtinguose projektuose. Kanban priešingai nei Scrum yra metodas, kuris turi garantuoti nepertraukiamą darbo eigą. Tam visos numatytos užduotys ir procesai vizualizuojami su lentos pagalba, kuri yra padalinta į eiles ir skiltis. Ant lentos randasi užduotys bilietų forma. Kiekviena skiltis reprezentuoja vieną darbo žingsnį ir projekto kolektyvas gali bet kuriuo metu pasižiūrėti į užduoties statusą. Tikslas yra, kolektyvo neapkrauti skirtingomis užduotimis, labiau užtikrinti koncentruotą darbą ties viena užduotimi („Riboto darbo progresas“). Taip garantuojamas vienodas bilietų apdorojimas be ilgų laukimo laikų ir blokadų. Centrinis aspektas yra Tėkmės-Mintis. Kanban vizualizuoja aktualų procesą, tačiau nieko nekeičia.

Kanban yra agile metodas, kaip evoliuciškai pravesti menedžmento pasikeitimus. Procesai pažingsniui yra optimizuojami ir gerinami. Keičiant mažesnius aspektus, sumažinama kiekvienos priemonės rizika. Kanban privalumas yra ir mažesnis dalyvaujančių pasipriešinimas. (Palyginti: http://www.itagile.de/wissen/methoden/kanban/)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban programinės įrangos kūrime

Deividas J. Andersonas perdarė pagrindinę Kanban idėją ir pritaikė ją programinės įrangos kūrimo poreikiams. Rezultatas yra pažangus procesas, kurio metu nuolat gerinami ir optimizuojami darbo metodai. Šiuo požiūriu visą laiką derinamasi prie esamos situacijos. Kanban Privalomos-Būsenos nėra. Kanban kolektyvai laikosi sekančių principų:

Darbo eigos ir darbo vizualizavimas.

DP ribojimas (DP = Darbo Progresas, darbo eiga).

Darbo eigos valdymas ir matavimas.

Proceso taisyklės turi būti aiškios.

Pagerinimas patikimais modeliais ir moksliniais metodais.

(Šaltinis: http://www.heise.de/developer/artikel/Software-Kanban-im-Einsatz-1235465.html)

Tikslas yra integruoti Kanban mechanizmus į sistemą, kuri leidžia nuolatinius pagerinimus ir pakeitimus. Proceso eigoje kolektyvo nariai taip gali prisidėti ir optimizuoti darbo eigą. Žmonių galvose turi pirmiausia atsirasti Kaizeno-Mintis. Pagal ją pasikeitimai vyksta ne žmoguje, o žmogau pastangomis.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Agile projektų valdymas su Kanban

Kanban yra produkcijos proceso valdymo metodas. Eiga orientuota vien tik pagal tikrąjį medžiagos sunaudojimą gaminimo ir naudojimo vietoje. Kanban įgalina sumažinti ankstesnių vietinių produktų kiekį ir produktų, kurie būtų sunaudoti sekančioje integravimo fazėje.“ (Šaltinis: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban)

Apie Kanban istoriją

Žodis Kanban kilęs iš japonų kalbos ir reiškia „žemėlapį“, „stalą“ arba „kvitą“. Principas žinomas dar ir kaip atnešimo, kvietimo arba stumimo principas. Ankstesnis Kanban buvo sukurtas Taichi Ohno 1947-ais metais, kuris su sistema reagavo į nepakankamą Toyota Motor Korporacijos produktyvumą palyginus su amerikiečių konkurentais. Jo idėja buvo produkciją organizuoti pagal supermarketo principą: kai tik vartotojas kažką paima iš lentynos, ši yra tučtuojau užpildoma.

Kanban principas yra suprantamas ir kaip reakcija į kliento poreikius, kurie turi naujus reikalavimus dėl produkcijos greičio, tiekimo pasirengimo ir santykių su tiekėjais. Kanban metodas pakeitė ligšiolinius produkcijos metodus ir buvo įvestas daugybės japonų įmonių, jų tarpe ir Toyotos. 1970-ais metais sistema buvo įvesta ir Vokietijoje ir JAV. (Palyginti: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban#Historische_Entwicklung)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Scrum kolektyvas

Tikslingas darbas. Sprinto pradžioje nustatomi atitinkami sprinto tikslai, kurių reikia būtinai laikytis ir kurie yra stebimi viso sprinto metu. Taip vadinamos išsekimo diagramos pagalba galima sekti projekto eigą kasdien. Sprinto pabaigoje turi būti pateikta veikianti ir pratestuota programinė įranga, kurioje abejotinu atveju geriau praleidžiama kokia funkcija. Tačiau parengtos funkcijos turi kaip galima geriau ir be klaidų veikti, kad būtų galima testuoti realybėje.

Suspausti kolektyvai. Kadangi Scrum pirmoje vietoje yra kolektyvas ir kolektyvo mintis dominuoja visur, kolektyvas turėtų pagal galimybes sėdėti vienoje patalpoje, kad optimaliai paremtų komunikaciją ir Mes-Jausmą. Padalinti Scrum kolektyvai iš principo irgi egzistuoja, tačiau daugiausiai naudos yra iš suspaustų kolektyvų.

Vengti Scrum kolektyvo permainų. Kaip jau daug kartų minėta, Scrum privalumai ir stiprybės atsiskleidžia kolektyve ir nuolatiniame kolektyvo narių bendradarbiavime. Todėl reikėtų vengti Scrum kolektyvo permainų Scrum projekto metu. Ypač dėl pastovumo Scrum kolektyvas gali nuolat atsiskleisti ir pagerinti darbą kolektyve.

Susikoncentruoti ties kokybe. Savarankiškumas taip pat „tiekiamos programinės įrangos“ tema yra Scrum pirmoje vietoje. Tai nereiškia nieko kito, kaip kad tiekiami rezultatai sprinto metu yra atitinkamai testuojami ir gerinami, kad pateikti geriausią ir galutinį rezultatą. Į tai turi būti atsižvelgta sprinto planavimo metu, kad įgyvendintos priemonės dar galėtų būti užtektinai pratestuotos. Atskiri testavimo kolektyvai Scrum nėra numatyti, kadangi rezultatai to nereikalauja.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime