Archive

Scrum pritaikymas

Kai tik tam tikras projektas apima atitinkamą dydį ir sudėtingumą ir čia reikalingas didesnis kolektyvas realizavimui, Scrum gali parodyti savo stiprybes, paruošdamas labai tamprų „korsetą“ per nurodymus ir procesus tokio projekto apdorojimui. Kolektyvui taip suteikiamas reikalingas saugumas ir atitinkamos ribos.

Scrum projektui reikėtų 3-9 programuotojų kolektyvo taip pat produkto savininko ir Scrum meistro.

Toliau projektas turi būti taip apskaičiuotas, kad mažiausiai 3 sprintai būtų reikalingi pirmos fazės realizavimui, kad galimai geriau pasinaudoti Scrum privalumais. Čia reikėtų paminėti sekančius privalumus:

Griežtas darbas pagal prioritetus.

Reguliariai gaunami tarpiniai rezultatai.

Nauda iš kokybės valdymo rezultatų.

Daugiau lankstumo.

Aktualių programavimo rezultatų nauda.

Darbo krūvis padalinamas geriau.

Scrum kolektyvai dirba tvariai.

Nauda iš padidinto efektyvumo ir lėšų sutaupymo.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c9 84a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kada tinka Kanban, o kada Scrum?

Abu projektų valdymo požiūriai yra Agile metodai, pirmiausia yra kolektyvo mintis. Bendro siūlymo, kada Kanban, o kada Scrum yra geresnis požiūris, nėra. Tačiau galima remtis bazine abiejų metodų charakteristika sprendimui pasirinkti. Pradžioje reikėtų išsiaiškinti sekančius klausimus:

Koks yra projekto sudėtingumas?

Kokio dydžio yra realizavimo kolektyvas?

Kaip greitai ir lanksčiai reikės reaguoti įgyvendinimo metu?

Kokio dydžio gali būti pasirinkti iteracijų žingsniai?

Kokioje projekto fazėje esame (servisas/tolesnis programavimas versus visiškai naujas programavimas)?

Dažnai programinės įrangos projektai yra per maži Scrum požiūriui, kadangi Scrum turi su įvairiais nurodymais ir rolėmis tam tikrą projekto valdymo vadovą. Taigi praktikoje nedideliuose projektuose, pavyzdžiui serviso ir tolesnio programavimo projektuose, Kanban pasireiškė kaip tikslingas požiūris, kadangi jame yra tik minimalūs nurodymai, o planuojami darbai – ypač, jei jie iš pradžių yra sunkiai planuojami – praktiškai pašaukus arba su žymomis ant Kanban kortelių – gali būti įvykdyti. Dėl planuojamų užduočių čia paprastai nereikia nuolatinio aptarimo kolektyve, kaip tai yra nurodoma Scrum kasdieniuose susirinkimuose.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban ir Scrum nurodymai

Kanban nurodymai

Kanban turi iš principo du esminius nurodymus. Be jų čia galioja labai didelis lankstumas ir atitinkama veikimo laisvė, su kuria Kanban prisitaiko prie individualių poreikių.

1. Darbo tėkmės vizualizavimas.

2. Darbo progreso apribojimas.

Scrum nurodymai

Palyginus su Kanban Scrum elgiasi daug griežčiau ir nustato aiškius nurodymus ir taisykles. Svarbu yra tai, kad kolektyvas vaidina vienintelę rolę Scrum, kuri yra užimta kelių asmenų. Vienas centrinių nurodymų, su kuriuo apibrėžiami visi esminiai Scrum punktai, yra taip vadinama „3 x 3“ taisyklė:

Trys ceremonijos

Kasdienis Scrum – kasdienis darbų aptarimas.

Sprinto planavimas – darbo ciklo planavimas (Sprintas).

Sprinto apžvalga – Sprinto pabaiga ir atitinkamo darbo paketo priėmimas.

Trys artefaktai

Produkto neatliktų darbų sąrašas – visų reikalavimų sąrašas su prioritetais.

Sprinto neatliktų darbų sąrašas – užduočių darbo paketo atlikimui sąrašas.

Prieaugis – didelis projektas programuojamas mažais prieaugiais.

Trys rolės

Produkto savininkas – atsakingas už galutinio rezultato ekonominę sėkmę.

Scrum meistras – stebi metodiką ir kolektyvo produktyvumą.

Kolektyvas – pats save organizuojantis, dalinai autonominis kolektyvas.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban versus Scrum

Kanban pasiteisino pirmiausia daugelio projektų kolektyvuose, nuolatinėse, blogai planuojamose užduotyse ir mažuose projektuose, kurių negalima dalinti į iteracijas, jis veda link optimizuotos Darbo Tėkmės. Didesniuose, sudėtinguose ir ilgalaikiuose projektuose labiau tinka Scrum.

(Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/2/)

Tiek Scrum tiek Kanban yra glausti (Lean) ir Agile projektų valdymo požiūriai, kurie vieną turi bendro, tačiau iš esmės skiriasi atskirose vietose.

Abu požiūriai yra Lean ir Agile.

Abu metodai naudoja stūmimo principą.

Abiejuose darbas yra dalijamas.

Abu požiūriai riboja darbo progresą.

Abiejuose pirmoje vietoje randasi kaip galima didesnis skaidrumas.

Abu turi tikslą, kaip galima greičiau sukurti funkcionuojančią ir tiekimui tinkamą programinę įrangą.

Abiejuose pirmoje vietoje yra Tėkmė. Kolektyvai organizuojasi patys.

Abiejuose tiekimo planas nuolat gerinamas remiantis empiriniais duomenimis (greičiu ir praėjimo laiku).

Lean principai kilę iš japonų automobilių pramonės. Didžiausias tikslas yra, sumažinti arba sustabdyti sekančius tris išlaidavimo būdus:

Muda – darbas, kuris nesuteikia produktui vertės.

Muri – mašinų ir darbuotojų perkrova.

Mura – procesų nereguliarumas.

Viena turi būti visada apgalvota naudojant Lean metodus – nesvarbu ar Scrum ar Kanban. Su šiais požiūriais ir procesais sukuriami tam tikri nurodymai – ta prasme struktūra. Šių nurodymų įgyvendinimas galimas tik žmogaus, atsižvelgiant į atitinkamą discipliną, komunikaciją ir motyvaciją, taip galima išvengti išvardintų išlaidavimo būdų. Esminės garantijos projekto sėkmei Agile metodai nesuteikia.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban taisyklės ir tikslai

  • Taisyklių nustatymas. Yra svarbu, kad visos serviso klasės būtų sužymėtos su tam tikromis taisyklėmis ir apimtimis. Šiuo atžvilgiu reikia aiškiai apibrėžti, kiek užduočių atliks kuri serviso klasė ir kokia bus kolektyvo strategija susidūrus su naujomis užduotimis.

  • Tikslų išmatavimas. Tikslų išmatavimui vertinami ne atskiri darbuotojai, bet visada sistema. Matuojant nesvarbu analizuoti iki kablelio tikslumo. „Pagal Ruselį Akofą yra geriau, netiksliai išmatuoti dalykus, kurie tikrai yra išmatuojami, nei tiksliai analizuoti dalykus, kurie mums toliau nepadės.“ (Šaltinis: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=3)

  • Įgyvendinimas versle. Pirmiausia yra svarbu nustatyti darbo „prieaugį ir sumažėjimą“, kad pastūmėtume Kanban procesą į priekį. Čia yra nustatoma, kaip bilietai atsiduria ant lentos. Šie klausimai yra aptariami „Eilės papildymo susirinkimuose“, kuriuose suinteresuotos šalys ir kolektyvai nusprendžia, kurios užduotys bus atliekamos greitu laiku. Bendri įmonės interesai patenka į pirmą planą. Programavimo kolektyvo užduotis yra suderinti techninius sprendimus, tuo tarpu vadovybė rūpinasi įmonės kontekstu. Taip vadinamame kasdieniame budėjimo susitikime kolektyvas kasdien aptaria savo klausimus apie darbą ir diskutuoja apie trūkumus ir galimas problemas. Ypač pradžioje yra būtinos kassavaitinės kolektyvo retrospektyvos. Privalumas yra tai, kad kolektyvas savaitės rezultatus gali dar kartą peržiūrėti, kad išsiaiškintų, kur yra pakeitimų poreikis. Bendradarbiaujant daugeliui kolektyvų siūloma operacijų apžvalga, kuri fokusuojasi ties bendrom problemom ir sąsajom.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime