Mažiau yra daugiau

Teiginys: Agile metodai labiau tinka mažiems projektams.

Agile valdomi projekto kolektyvai turėtų turėti ne daugiau nei dešimt darbuotojų. Didesniuose kolektyvuose dalyvaujančios rolės turi būti įsisavintos ir saugiai pritaikomos. Bendrai pažiūrėjus yra naudinga, kai atskiri kolektyvo dalyviai yra susipažinę su agile metodika. Priežastis: daug labiau nei kiekvienas kitas metodas agile projektų valdymas atveria galimybę, nuo prototipų kūrimo pereiti tiesiai prie vėlesnių vartotojų reikalavimų – o ne plėtoti projektą pro šalį.

Agile projektų valdymas teikia lankstumo

Teiginys: ypač situacijose su neaiškiais reikalavimais agile metodai gali būti naudingi.

Ne tik projekto dydis yra lemiamas kriterijus, ir pradinė situacija gali būti prieš arba už agile metodų pritaikymą. Kadangi tuo tarpu, kai klasikiniai metodai dėl geresnio planavimo ir geresnio kontroliavimo labiau tinka dideliems projektams ir didesnės apimties programoms, agile metodai gali būti naudingi, kai reikalavimai (dar) yra neaiškūs arba ypač greitai keičiasi.

Projektas yra nelygus projektui

Teiginys: Agile projektų valdymas yra ne vien tik geras ar blogas. Tai yra tam tikromis sąlygomis prasmingas veikimo modelis.

Kiekvienas projektas yra kitoks, kiekviena aplinka turi savo dinamiką. Vis dėlto yra kriterijai, kurie nurodo, ar projektas tinka agile metodikai ir kokios kliūtys slypi agile projektų valdyme. Kiekviena įmonė turėtų iškelti sau sekančius klausimus:

  • Ar projektas arba įmonė randasi aplinkoje su sudėtingais produktais, neaiškumais ir dažnai besikeičiančiais reikalavimais?
  • Ar bendrovė turi reikalingas žinias ir personalą?

  • Kaip agile metodika sutampa su įprasta įmonės ir vadovavimo kultūra?

Šaltinis: http://www.computerwoche.de/a/sieben-thesen-zum-agilen-projekt-management,2537362

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime