Kanban yra produkcijos proceso valdymo metodas. Eiga orientuota vien tik pagal tikrąjį medžiagos sunaudojimą gaminimo ir naudojimo vietoje. Kanban įgalina sumažinti ankstesnių vietinių produktų kiekį ir produktų, kurie būtų sunaudoti sekančioje integravimo fazėje.“ (Šaltinis: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban)

Apie Kanban istoriją

Žodis Kanban kilęs iš japonų kalbos ir reiškia „žemėlapį“, „stalą“ arba „kvitą“. Principas žinomas dar ir kaip atnešimo, kvietimo arba stumimo principas. Ankstesnis Kanban buvo sukurtas Taichi Ohno 1947-ais metais, kuris su sistema reagavo į nepakankamą Toyota Motor Korporacijos produktyvumą palyginus su amerikiečių konkurentais. Jo idėja buvo produkciją organizuoti pagal supermarketo principą: kai tik vartotojas kažką paima iš lentynos, ši yra tučtuojau užpildoma.

Kanban principas yra suprantamas ir kaip reakcija į kliento poreikius, kurie turi naujus reikalavimus dėl produkcijos greičio, tiekimo pasirengimo ir santykių su tiekėjais. Kanban metodas pakeitė ligšiolinius produkcijos metodus ir buvo įvestas daugybės japonų įmonių, jų tarpe ir Toyotos. 1970-ais metais sistema buvo įvesta ir Vokietijoje ir JAV. (Palyginti: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban#Historische_Entwicklung)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime