Norėtume arčiau susipažinti su agile projektų valdymu su Scrum, trumpai paaiškinti roles ir priemones taip pat praktinį elgesį. Nors Scrum neturi labai ilgos koncepcijos fazės, tai nereiškia, kad elgiamasi be plano. Yra visiškai priešingai. Tačiau paskaitykite patys… Tuo tarpu, kai klasikiniame procese pagal taip vadinamą krioklio modelį iš anksto sudaromi detalūs reikalavimai su atitinkamais darbo nurodymais visam projektui, Scrum kolektyvai gauna atitinkamus tikslų nurodymus tik prieš įgyvendinimą ir tik atitinkamamai daliai (prieaugiui) bendrai programuojamos software. Aukštai kvalifikuotas ir tarpdiscipliniškas Scrum kolektyvas aktyviai papildomai prisideda prie planavimo ir koncepcionalaus tolesnio software vystymo. Taip gali būti paprieštarauta pirmai klaidingai nuomonei, Scrum esąs „beplanis“.

Dirbant su Scrum paprasčiausiai nenurodomas tikslus įgyvendinimas, o išvystomas kolektyve, kai šiuo atveju yra labai pranašus grupės dinaminis procesas kolektyve, o einamos žinios nuolat įsilieja į darbą. Scrum sąvoka reiškia: sudėtingų ir didelės apimties procesų padalijimas į dalinius projektus (prieaugius), kurie vienas po kito įgyvendinami į taip vadinamus bėgimus (iteracijas), kurie paprastai trunka nuo dviejų iki keturių savaičių, ir kurių tikslas yra funkcionalios ir kokybiškai aukštos vertės kodo tiekimas. Scrum pripažįsta, kad visas programavimo procesas yra nenumatomas. Svarbiausias Scrum projekto tikslas yra tiekti geriausią software atsižvelgiant į išlaidas, funkcionalumą, laiką ir kokybę!

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime