Efektyvaus darbo įrankiai

Capture

Efektyviam darbui ir geriems rezultatams pasiekti naudojame pažangiausius darbo įrankius, kurių sąrašą pateikiame ženiau. Dėka šių priemonių produktas sukuriamas greičiau ir jis atitinka visus naujausius reikalavimus įrenginiams ir programinei įrangai.

 

Redmine – project management tool.

SVN – subversion control.

.NET Framework – for mobile, desktop, and web applications development that run on Windows.

Visual Studio – Microsoft Developer Tools.

Netbeans – a software development platform.

Hibernate – an object-relational mapping framework for the Java.

Axure – a wireframing, rapid prototyping, documentation and specification software.

AngularJS – front-end aplication framework.

Bootstrap – front-end aplication framework.

Telerik Platform for iOS, Android, Windows Phone Native Application Development

Meteor – JavaScript aplication framework.

ExpressJS – Web aplication framework.

jQuery – rich JavaScript library.

React – JavaScript library providing a view for data rendered as HTML.

Pentaho – a Comprehensive Data Integration and Business Analytics Platform.

RedGate – Software – Tools For SQL Server, .NET, & Oracle.

PHPUnit – a testing framework.

Hamcrest – a framework that assists writing software tests in the Java.

Apache JMeter – an load testing tool for web aplications.

Bonita BPM – an business process management and workflow tool.

Activiti – a workflow and Business Process Management Platform.

Processmaker – a workflow and Business Process Management software.

Jenkins – continuous integration and build automation.

Selenium – browser automation.

NodeJS – serverSide web aplication framework.

Apache HTTP server.

Jetty – Java Web server.

jBoss – an application server.

Ossec – intrusion detection system.

 

Planuojate vertingus pokyčius organizacijoje?

Susisiekime