images

Prasidėjus Naujiesiems metams visiems įdomu patikrinti ir įvertinti įvariausias prognozes ir pasiekimaus.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015 galima rasti Europos elektroninės valdžios veiklos planą 2011-2015 m. Nors 2015 tik prasidėjo visgi galima bent peržvelgti, kiek šis planas atitinka realybę. Išsamiai analizei reikėtų išsamaus straipsnio pasibaigus 2015 metams.

Europos Komisijos e.vyriausybės veiksmų planas 2011-2015 skatina naujos kartos elektroninės valdžios paslaugų teikimą. Ji remiasi keturiais politiniais prioritetais pateiktais Malmės deklaracijoje.

Skatinti įmones ir piliečius

Stiprinti bendrosios rinkos mobilumą

Susieti efektyvumą ir veiksmingumą

Sukurti būtinas priemones ir prielaidas šiems punktams įgyvendinti.

Tiek europinėmis, tiek nacionalinėmis priemonėmis siekiame padėti bendradarbiauti kurti ir tobulinti naujas belaides elektroninės valdžios paslaugas vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Mūsų tikslas yra optimizuoti tarpvalstybines elektroninės valdžios paslaugas, skirtas tiek piliečiams, tiek verslui nepriklausomai nuo jų kilmės šalies išsivystymo lygio.

Įskaitant elektroninį parašą ir elektroninę tapatybę. Elektroninės paslaugos turėtų apimti šias visuomenės gyvenimo sritis e-teisę, e-sveikatą, mobilumą, socialinę apsaugą ir suteiks konkrečių privalumų tiek piliečiams, tiek verslui bei Europos šalių vyriausybės. Komisija ir toliau savo pavyzdžiu skatins ir toliau diegti elektronines paslaugas.

Mūsų tikslas –2015 metais padidinti elektroninėmis paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičių iki 50 proc. O verslo įmonių skaičių iki 80 procentų.

2015 m. sausio 13 d. antradienį bent keliuose interneto portaluose pasirodė straipsnis apie Lietuvos gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis 2014 m.

2014 m. gale internetu naudojosi 71% 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų.

Valstybės institucijų svetainėse lankėsi 32% gyventojų (45% interneto vartotojų). Šis rodiklis per metus išaugo 5 proc. punktais.

Pernai dokumentų pildymą ir teikimą internetu pagal populiarumą Lietuvoje lenkė tik informacijos apie institucijas paieška – tai darė 49% respondentų, kurie lankėsi šių institucijų svetainėse, arba 16 proc. gyventojų. www.lrv.lt tinklalapio duomenimis elektroninėmis paslaugomis naudojosi 2012 metais valstybės institucijų elektroninėmis paslaugomis naudojosi 37 procentai Lietuvos gyventojų.

Nors elektronininėmis paslaugomis besinaudojančių Lietuvos gyventojų skaičius auga, bet galim saves paklausti, kas trukdo žmonėms naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Daug geresnė situacija verslo sektoriuje. 2014 m. pradžioje kompiuteriais ir internetu naudojosi visos gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų, remdamasis informacinių technologijų (IT) naudojimo įmonėse tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 

Šaltiniai: www.lrv.lt, www.std.lt, www.penki.lt, www.elektronika.lt, www.technologijos.lt

Raktažodžiai: elektroninės paslaugos, ePaslaugos, eVyriausybė, paslaugos, Europos Sąjunga.