Author Archive

99meals – nuolaida maisto tarnybai be tiekimo

99meals nėra sąvoka namisėdoms. Platformos vartotojai turi patys pasiimti nupigintus pietus restorane. Startuolis jau remiamas Movinga finansuotojo ir Homebell rėmėjo Swoboda.

Berlyne šiuo metu daugelyje vietų yra plakatai su 99meals. Jaunas startuolis, kuris šiaip niekur nėra pasirodęs, žada juose „tavo mėgstamiausių restoranų pietūs iki 50 % pigiau“. 99meals startavo jau liepos pradžioje. Jauna įmonė, valdoma Niklo Radnerio, anksčiau pardavimų vadovo DACH pas foodora arba verslo vystymo menedžerio pas Deliveroo, ir Paulo Miulerio, bendro įkūrėjo People Discovery programėlės hoomn. Taigi su vietinėmis sąvokomis ir restorano temomis 99meals įkūrėjai yra susidūrę.

Priešingai nei kitos maisto tiekimo įmonės 99meals nėra sąvoka namisėdoms. Platformos vartotojai turi nupigintą maistą patys pasiimti iš restoranų. Pietūs nėra visiškai teisinga sąvoka. 99meals veikia ir vakaro valandomis – bent jau darbo dienomis. Jauna įmonė nori pirmiausia pasirodyti sutaupant laiką ir su nuolaidom numatytai tikslinei grupei.

Garantuotai pigiau pavalgyti nei restorane su ta pačia patiekalų kokybe“, yra pagrindinis startuolio šūkis. Taigi 99meals yra ta prasme išankstinis užsakymas su grupiniu charakteriu arba nuolaidų pritaikymu. Su reikšmingu privalumu: vartotojai gauna nuolaidą iškart, nereikia panaudoti kupono. Restoranai gali būti sudominti dalyvauti 99meals, kad pritrauktų naujus klientus. Tuo tarpu įvairūs restoranai su kitomis tiekimo tarnybomis jau turėtų būti aprūpinti.

Įdomu pas 99meals pažvelgti į užkulisius: startuolis jau finansiškai remiamas Movinga finansuotojo ir Homebell rėmėjo Swoboda. Tarp darbuotojų yra ir Saša Vaileris, taip pat Homebell.

Šaltinis: https://www.deutsche-startups.de/2016/09/09/99meals-eine-food-rabatt-dienst-ohne-lieferung/

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

myPension – startuolis dabar rūpinasi pensija

Pradiniame myPension puslapyje iš pradžių nedaug matyti. Didelėmis raidėmis ten parašyta: „Vokietijos moderniausias pensijų draudimas. Apsidrauskit paprastai, pigiai ir lanksčiai“. Kas eina žemiau, randa bent jau kelis paaiškinančius žodžius apie InsurTech startuolį, kuris yra valdomas Rodžerio Minderhauto. „Jūsų pensija tokia lanksti kaip Jūs“, pažada jauna įmonė. „Jūs nustatote, kiek pinigų per mėnesį norite sutaupyti – mes nuskaitome norimą draudimo sumą nuo Jūsų banko sąskaitos. Jeigu Jūs norite sumokėti ekstra arba praleisti mokėjimo sumą, galite padaryti tai bet kada. Per mūsų login sritį galite visada matyti savo aktualią sumą ir numatomą pensiją“.

Su šia koncepcija myPension priklauso prie nedaugelio netrikdomų InsurTech koncepcijų Vokietijoje – palyginti „InsurTech – ‘mažiau trikdymo Vokietijoje’“. Startuolis, kuris siūlo savo pensiją, turėtų sukelti susidomėjimą rinkoje. Panašiai kaip Ottonova, pirmas skaitmeninis sveikatos draudimas.

Šaltinis: http://www.deutsche-startups.de/2016/09/05/mypension-jetzt-kuemmert-sich-ein-start-um-die-rente/

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Scrum pritaikymas

Kai tik tam tikras projektas apima atitinkamą dydį ir sudėtingumą ir čia reikalingas didesnis kolektyvas realizavimui, Scrum gali parodyti savo stiprybes, paruošdamas labai tamprų „korsetą“ per nurodymus ir procesus tokio projekto apdorojimui. Kolektyvui taip suteikiamas reikalingas saugumas ir atitinkamos ribos.

Scrum projektui reikėtų 3-9 programuotojų kolektyvo taip pat produkto savininko ir Scrum meistro.

Toliau projektas turi būti taip apskaičiuotas, kad mažiausiai 3 sprintai būtų reikalingi pirmos fazės realizavimui, kad galimai geriau pasinaudoti Scrum privalumais. Čia reikėtų paminėti sekančius privalumus:

Griežtas darbas pagal prioritetus.

Reguliariai gaunami tarpiniai rezultatai.

Nauda iš kokybės valdymo rezultatų.

Daugiau lankstumo.

Aktualių programavimo rezultatų nauda.

Darbo krūvis padalinamas geriau.

Scrum kolektyvai dirba tvariai.

Nauda iš padidinto efektyvumo ir lėšų sutaupymo.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c9 84a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kada tinka Kanban, o kada Scrum?

Abu projektų valdymo požiūriai yra Agile metodai, pirmiausia yra kolektyvo mintis. Bendro siūlymo, kada Kanban, o kada Scrum yra geresnis požiūris, nėra. Tačiau galima remtis bazine abiejų metodų charakteristika sprendimui pasirinkti. Pradžioje reikėtų išsiaiškinti sekančius klausimus:

Koks yra projekto sudėtingumas?

Kokio dydžio yra realizavimo kolektyvas?

Kaip greitai ir lanksčiai reikės reaguoti įgyvendinimo metu?

Kokio dydžio gali būti pasirinkti iteracijų žingsniai?

Kokioje projekto fazėje esame (servisas/tolesnis programavimas versus visiškai naujas programavimas)?

Dažnai programinės įrangos projektai yra per maži Scrum požiūriui, kadangi Scrum turi su įvairiais nurodymais ir rolėmis tam tikrą projekto valdymo vadovą. Taigi praktikoje nedideliuose projektuose, pavyzdžiui serviso ir tolesnio programavimo projektuose, Kanban pasireiškė kaip tikslingas požiūris, kadangi jame yra tik minimalūs nurodymai, o planuojami darbai – ypač, jei jie iš pradžių yra sunkiai planuojami – praktiškai pašaukus arba su žymomis ant Kanban kortelių – gali būti įvykdyti. Dėl planuojamų užduočių čia paprastai nereikia nuolatinio aptarimo kolektyve, kaip tai yra nurodoma Scrum kasdieniuose susirinkimuose.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban ir Scrum nurodymai

Kanban nurodymai

Kanban turi iš principo du esminius nurodymus. Be jų čia galioja labai didelis lankstumas ir atitinkama veikimo laisvė, su kuria Kanban prisitaiko prie individualių poreikių.

1. Darbo tėkmės vizualizavimas.

2. Darbo progreso apribojimas.

Scrum nurodymai

Palyginus su Kanban Scrum elgiasi daug griežčiau ir nustato aiškius nurodymus ir taisykles. Svarbu yra tai, kad kolektyvas vaidina vienintelę rolę Scrum, kuri yra užimta kelių asmenų. Vienas centrinių nurodymų, su kuriuo apibrėžiami visi esminiai Scrum punktai, yra taip vadinama „3 x 3“ taisyklė:

Trys ceremonijos

Kasdienis Scrum – kasdienis darbų aptarimas.

Sprinto planavimas – darbo ciklo planavimas (Sprintas).

Sprinto apžvalga – Sprinto pabaiga ir atitinkamo darbo paketo priėmimas.

Trys artefaktai

Produkto neatliktų darbų sąrašas – visų reikalavimų sąrašas su prioritetais.

Sprinto neatliktų darbų sąrašas – užduočių darbo paketo atlikimui sąrašas.

Prieaugis – didelis projektas programuojamas mažais prieaugiais.

Trys rolės

Produkto savininkas – atsakingas už galutinio rezultato ekonominę sėkmę.

Scrum meistras – stebi metodiką ir kolektyvo produktyvumą.

Kolektyvas – pats save organizuojantis, dalinai autonominis kolektyvas.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban versus Scrum

Kanban pasiteisino pirmiausia daugelio projektų kolektyvuose, nuolatinėse, blogai planuojamose užduotyse ir mažuose projektuose, kurių negalima dalinti į iteracijas, jis veda link optimizuotos Darbo Tėkmės. Didesniuose, sudėtinguose ir ilgalaikiuose projektuose labiau tinka Scrum.

(Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/2/)

Tiek Scrum tiek Kanban yra glausti (Lean) ir Agile projektų valdymo požiūriai, kurie vieną turi bendro, tačiau iš esmės skiriasi atskirose vietose.

Abu požiūriai yra Lean ir Agile.

Abu metodai naudoja stūmimo principą.

Abiejuose darbas yra dalijamas.

Abu požiūriai riboja darbo progresą.

Abiejuose pirmoje vietoje randasi kaip galima didesnis skaidrumas.

Abu turi tikslą, kaip galima greičiau sukurti funkcionuojančią ir tiekimui tinkamą programinę įrangą.

Abiejuose pirmoje vietoje yra Tėkmė. Kolektyvai organizuojasi patys.

Abiejuose tiekimo planas nuolat gerinamas remiantis empiriniais duomenimis (greičiu ir praėjimo laiku).

Lean principai kilę iš japonų automobilių pramonės. Didžiausias tikslas yra, sumažinti arba sustabdyti sekančius tris išlaidavimo būdus:

Muda – darbas, kuris nesuteikia produktui vertės.

Muri – mašinų ir darbuotojų perkrova.

Mura – procesų nereguliarumas.

Viena turi būti visada apgalvota naudojant Lean metodus – nesvarbu ar Scrum ar Kanban. Su šiais požiūriais ir procesais sukuriami tam tikri nurodymai – ta prasme struktūra. Šių nurodymų įgyvendinimas galimas tik žmogaus, atsižvelgiant į atitinkamą discipliną, komunikaciją ir motyvaciją, taip galima išvengti išvardintų išlaidavimo būdų. Esminės garantijos projekto sėkmei Agile metodai nesuteikia.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban taisyklės ir tikslai

  • Taisyklių nustatymas. Yra svarbu, kad visos serviso klasės būtų sužymėtos su tam tikromis taisyklėmis ir apimtimis. Šiuo atžvilgiu reikia aiškiai apibrėžti, kiek užduočių atliks kuri serviso klasė ir kokia bus kolektyvo strategija susidūrus su naujomis užduotimis.

  • Tikslų išmatavimas. Tikslų išmatavimui vertinami ne atskiri darbuotojai, bet visada sistema. Matuojant nesvarbu analizuoti iki kablelio tikslumo. „Pagal Ruselį Akofą yra geriau, netiksliai išmatuoti dalykus, kurie tikrai yra išmatuojami, nei tiksliai analizuoti dalykus, kurie mums toliau nepadės.“ (Šaltinis: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=3)

  • Įgyvendinimas versle. Pirmiausia yra svarbu nustatyti darbo „prieaugį ir sumažėjimą“, kad pastūmėtume Kanban procesą į priekį. Čia yra nustatoma, kaip bilietai atsiduria ant lentos. Šie klausimai yra aptariami „Eilės papildymo susirinkimuose“, kuriuose suinteresuotos šalys ir kolektyvai nusprendžia, kurios užduotys bus atliekamos greitu laiku. Bendri įmonės interesai patenka į pirmą planą. Programavimo kolektyvo užduotis yra suderinti techninius sprendimus, tuo tarpu vadovybė rūpinasi įmonės kontekstu. Taip vadinamame kasdieniame budėjimo susitikime kolektyvas kasdien aptaria savo klausimus apie darbą ir diskutuoja apie trūkumus ir galimas problemas. Ypač pradžioje yra būtinos kassavaitinės kolektyvo retrospektyvos. Privalumas yra tai, kad kolektyvas savaitės rezultatus gali dar kartą peržiūrėti, kad išsiaiškintų, kur yra pakeitimų poreikis. Bendradarbiaujant daugeliui kolektyvų siūloma operacijų apžvalga, kuri fokusuojasi ties bendrom problemom ir sąsajom.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Kanban sėkmės paslaptis

  • Reikia apriboti einamąsias užduotis. Paraleliai vykdomų darbų skaičius yra ribojamas kiekviename darbo žingsnyje, kad būtų garantuota efektyvi darbo tėkmė. Lentų dėka galima vizualizuoti, kur reikia pasispausti arba kur užstrigo darbo tėkmė. Tiesa, Darbo Progreso Principas veikia tik tada, kai kolektyvas, vadovybė ir suinteresuotos šalys tempia į vieną pusę. Koks didelis yra VIP limitas, pradžioje yra jausmo reikalas. Svarbu yra tai, kad dirbama stūmimo sistema. Tikslas yra išlaikyti balansą tarp operatyvaus darbo, laiko klaidų atpažinimui taip pat problemų spendimo.

  • Serviso klasių užduotys turi skirtingus prioritetus ir turi būti atskirtos ir tvarkomos su atitinkamais pajėgumais. Serviso klasės kreipia dėmesį į pvz. „vėlavimo kainą“. Tuo manoma įtaka įmonės ekonominei sėkmei. Čia vaidina rolę ne tik pinigai, bet ir reputacija, klientų pasitenkinimas ir t.t. Kaip serviso klasės yra vadinamos, priklauso nuo įmonės. Galimybė būtų skirti tarp „pagreitintos“, „pastovių tiekimo terminų“, „standarto“ ir pan. Taip pat, atsižvelgiant į klasių pavadinimus, atrodo svarbu, atidžiau pasižiūrėti į laiko poveikio sąsajas kiekviename versle.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Sėkmingo Kanban pradžia

Svarbus Kanban tikslas yra optimizuoti procesus ir darbo būdus. Dažniausiai yra tikslinga pradėti nuo svarbiausios problemos ir suteikti prioritetus tolesnėms problemoms. Kanban sistema yra sukurta bendrai nustatytų tikslų pažingsniui pagrindu. Po susitarimo seka darbo tėkmės vizualizavimas. Iš Kanban išsivysto tam tikra prasme motoras, kuris stumia pirmyn pasikeitimus. (Palyginti: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=2)

  • Užduočių nustatymas. Pirmame žingsnyje atrodo prasminga, kad vienas ar keli kolektyvai tiksliai nustato, kurioje vertybių kūrimo grandinės dalyje jie randasi. Kokios užduotys skirtos atitinkamiems kolektyvams? Kas turi kokią atsakomybę?

  • Darbo tėkmes pavaizdavimas. Darbo būdai vizualizuojami ir pristatomi Kanban lentos forma. Čia svarbi rolė atitenka kolektyvui, kuris padalina pajėgumus į atskirus darbo tipus. Privalumas yra tai, kad darbo tėkmę galima tikslingai valdyti, kadangi už kiekvienos užduoties slypi tam tikras darbo įnašas ir poreikis. Pavyzdžiui techninės klaidos turi būti tučtuojau sutvarkomos.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime

Susitarimas – Kanban pasikeitimų pagrindas

Nurodyti pasikeitimus yra netikslinga ir nesėkminga. Tiek pat mažai naudos iš nutarimų, kurie parodo kolektyvui tai, kas jau atlikta. Kanban principas susikoncentruoja ties bendru keliu ir vertina bendrus sprendimus, kurie atneša tvarios naudos kolektyvui, vadovybei ir kitoms suinteresuotoms šalims. Tikslas yra „Laimėjimas-Laimėjimas-Laimėjimas-Situacija“. Geriausiu atveju visos dalyvaujančios šalys praeina tris fazes pasikeitimų procese. (Palyginti: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren- 344554.html?artikelseite=2)

Zondavimas: visi dalyvaujantieji supranta, kad pasikeitimai yra reikalingi.

Įsipareigojimas: bendros vizijos sukūrimas taip pat užduočių ir išmatuojamų tikslų apibrėžimas pasikeitimų procesui.

Įgyvendinimas: vizijos įgyvendinimas žingsnis po žingsnio ir įvertinimas pagal sutartus kriterijus.

Dažna problema praktikoje yra tai, kad pirmi du punktai būna praleidžiami ir todėl pasikeitimų projektai žlunga.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime