images

2008 liepos 8-ą Vokietijos vyriausybė patvirtina elektroninį parašą paraiškoms

„Elektroninė mokesčių deklaracija“ turi atitikti popierinius pažymėjimus

Vidutiniškai milijonai vokiečių piliečių privalo socialinės paramos paraiškoms turėti elektroninį parašą. Federalinis kabinetas Berlyne nusprendė trečiadienį, kad „Elektroninė mokesčių deklaracija“ (ELENA) atitiks įprastas popierines pažymas. Įmonės turi pateikti įplaukų ir verslo parodymus naujai centrinei įrašymo vietai.

Iš ten galite susisiekti su įstaigomis socialinės paramos paraiškų metu, jei darbdavys tai leis savo „skaitmeniniu parašu“. Naujas metodas turi įsigalioti nuo 2012. Tai turi palengvinti ekonomikos, bet ir valdymo ir piliečių darbą.

Ekonomikos ministras Michael Glos sakė, šia sistema gali būti palengvintas įmonių darbas daugiau nei 85-ais milijonais eurų per metus. Piliečių reikalavimuose niekas nesikeičia. Su nauju elektroniniu parašu naudotojai turi galimybę pasirašyti internete, taip pat teisiškai teisingai pasirašyti elektroniniu būdu verslo reikaluose. Iš to turi naudos vartotojai, elektroninis verslas ir paslaugų ekonomika.

„Skaitmeninis parašas“ nereikalauja naujos elektroninės mikroschemos kortelės, tačiau gali būti įrašomas į visas įprastas korteles, kaip pvz. banko korteles, taipogi į elektroninį asmens dokumentą. Vartotojai turi mokėti už parašą su trijų metų galiojimu dešimt eurų. Jeigu su parašu yra prašoma socialinės paramos, suma gali būti kompensuojama.

Su „ELENA“ priešingai ankstesniems planams turi būti kompensuojama mažiau pažymų elektroniniu būdu, pvz. bedarbio pašalpos I, tėvystės pašalpos ir gyvenamojo būsto pašalpos. Įplaukų ir darbo užmokesčio įrodymai sudaro esminį apskaičiavimo pagrindą socialinėms išmokoms. Kasmet yra išduodama apie 60 milijonų tokių pažymų ant popieriaus.

Infrastruktūros sukūrimui Vokietija investuos pagal savus duomenis išankstinį 55 milijonų eurų mokėjimą. Tai turi kompensuoti valdymo sutaupymai. Atsižvelgiant į duomenų saugumą, ekonomikos ministerija užtikrino, kad be žmonių sutikimo, niekas neturės prieigos prie duomenų. Taip pat egzistuoja „dvigubas“ saugumas, kadangi ir atsakingas įstaigos darbuotojas turi pateikti pažymą skaitmeniniu būdu.

Darbdavių asociacijos pasveikino projektą kaip žingsnį į debiurokratizaciją. Kairiųjų partija mato „Priežastį kritiniam nepasitikėjimui“.