government_website_design-1024x432

E-government

 

E-government reiškia viešojo valdymo ir vyriausybės verslo procesų atlikimą elektroniniu būdu ir daro svarbią įtaką valdymo modernizavimui: procesai pagreitinami, komunikacija supaprastinama ir tuo padidinama viešojo valdymo veiklos kokybė ir efektyvumas. Piliečiams ir įmonėms atsiveria naujos galimybės, susisiekti su valdymo institucijomis. Toliau bus paviršutiniškai pavaizduojamos atrinktos iniciatyvos ir veiklos (be kita ko Vidaus Reikalų ministerijos).

 

Sėkmingos iniciatyvos ir projektai nuo 2000 metų

 

E-government Vokietijoje jau nuo 2000 yra centrinė vyriausybės užduotis. Su iniciatyva „vyriausybė internete“ federalinis valdymas iki 2005 sukėlė virš 440 interneto paslaugų į tinklą. Kadangi žemės ir komunos atlieka didelę dalį valdymo užduočių, buvo išplėtotos ir sėkmingai įgyvendintos savos strategijos. Tuo sekė daugybė kelią nurodančių programų ir iniciatyvų – nuo Vokietija internete, Europos iniciatyvos e-government plano i2010 iki e-government 2.0. Priešakyje buvo kokybiškai pagerinti ir išplėtoti e-government pasiūlymus visose valdymo srityse bei juos tarpusavyje sujungti.

 

Šalia šių struktūrinių pakeitimų buvo atlikta visa eilė infrastruktūros projektų, kurie atitiko reikalavimus, įpareigojančiai išplėtoti e-government. Pabrėžti reikia naujo asmens dokumento elektroninį identifikacijos įrodymą ir elektroninius imigracijos statusus bei de-emailo-infrastruktūrą, kuri piliečiams suteikia paprastą ir greitą įpareigojančių institucijų paslaugų naudojimą internetu.

 

Bus tęsinys.