images

Tęsinys. Pradžia 2015.01.21

 

Nacionalinė e-government strategija

 

E-government yra tuo sėkmingesnė, kuo stipresnė sąsaja tarp viešojo valdymo ir kuo daugiau orientuojamasi į bendrus tikslus. Pinigus kainuojančių paralelinių ir dvigubų vystymųsi yra vengiama, kai yra dirbama ne tik valdymo ribose. Šita mintis buvo užfiksuota 2009 metais įstatyme. IT valstybinės sutarties pagrindu praeitais metais savo darbą pradėjo IT planavimo taryba kaip centrinis federalinio bendradarbiavimo informacinėje technikoje komitetas ir patvirtino nacionalinę e-government strategiją. Su šia pirmą kartą egzistuoja bendra valstybės, žemių ir bendruomenių strategija, kaip valdymo klausimai turi būti atliekami elektroniniu būdu per internetą, optimizuojami ir harmonizuojami.

 

IT viršūnių susitikimo darbo grupė 3

 

Tolesnis modernių e-government sprendimų vystymasis reikalauja tampraus valdymo bendradarbiavimo su mokslu ir ekonomika, tam, kad tikslingai vystyti idėjas ir inovacijas. Šitame kontekste darbo grupė 3 (“Inovatyvūs valstybės IT-pasiūlymai”) reiškia svarbų forumą. Nuo jos įkūrimo darbo grupė 3 galėjo pastūmėti daugybę įvairių projektų ir atnešti impulsų į politinius debatus. Federalinės vyriausybės atstovė informacinei technikai, valstybės sekretorė Rogall-Grothe, yra darbo grupės 3 vizepirmininkė.

 

Metropolio regionas Reinas-Nekaras

 

Metropolio regione Reinas-Nekaras pavyzdingai realizuojami federaliniai, kooperatyviniai ir ekonomiškai orientuoti e-government planai. Priešakyje yra valdymą pranokstantys projektai. Kaip tokie pranokstantys projektai buvo identifikuoti vienodas valdžios institucijų telefono numeris D115, centrinis portalas valdymo paslaugoms, elektroninis viešų skelbimų formatas ir proceso duomenų pagreitinimas P23R bendram informacijos ir registravimo pareigų vykdymui. Valstybė kartu su Badeno-Viurtembergo, Heseno ir Rainlando-Pfalzo žemėmis remia metropolio regioną Reinas-Nekaras.