IT projektai tampa vis sudėtingesni. Šalia klasikinių procesų vadovai projektų valdyme vis dažniau naudoja agile projektų valdymą kaip pavyzdžiui Scrum. Tačiau atsargiai! IT sistemą įvesti agile reikalauja naujo mąstymo.

Vis daugiau įmonių norėtų – ir privalo – būti agile, ir projektų valdyme. Tačiau nors šis metodas atrodo turi savotišką traukos galią, dauguma projektų vadovų baiminasi griebtis šių priemonių, kai eina kalba apie konkretų įgyvendinimą. Atsarga dažniausiai yra pagrįsta. Kadangi toli gražu ne kiekvienas projektas ir tuo labiau ne kiekviena įmonė yra tinkami taip vadinamam pačiam save kontroliuojančiam metodui.

Pavyzdys: didelė įmonė planuoja programą naujos IT sistemos vertinimui, programavimui ir įvedimui. Programa su 200 dalyvaujančių darbuotojų dalinama į dešimt projektų, kiekvienas iš jų su trim daliniais projektais. Devyniuose projektuose naudojamas klasikinis projektų valdymas, atskiruose daliniuose projektuose ir agile metodai. Dešimtas planas su 30 milijonų eurų biudžeto apimtimi yra pilnai valdomas agile.

Tarpinis balansas po trijų metų parodo sekančius rezultatus: devyni pirmoje eilėje klasikiniu būdu valdomi projektai yra visai sėkmingi. Tiesa klasikinis projektų planavimas ir iteratyvus, agile procesas daliniuose projektuose yra ne taip paprasta, kas liečia laiko planavimą ir vientisas ataskaitas, tačiau pabaigoje viskas dažniausiai funkcionuoja.

Vienintelis pralaimėjęs yra pilnai agile vestas projektas. Viso proceso metu jis kelia klausimų dėl neaiškaus išlaidų planavimo, nuolatinių reikalavimų dėl biudžeto ir neskaidraus laiko planavimo ir galų gale išsivysto iki rizikos faktoriaus visam išleidimo planavimui. Konkrečiame projekte buvo labai nukrypta nuo pradinio laiko planavimo.

Šaltinis: http://www.computerwoche.de/a/sieben-thesen-zum-agilen-projekt-management,2537362

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime