Daugelis valstybių savo piliečiams elektronines paslaugas teikia jau gana seniai. Tai dauguma Europos, dalis Azijos, Amerikos šalių. Tuo tarpu Afrikos žemyno valstybės elektronines paslaugas atrado gana vėlai lyginant su šalimis, kur elektroninės paslaugos pradėtos teikti anksčiau..

Tačiau ir ten yra šalių, kurios padarė didelę pažangą kurdamos elektronines paslaugas savo piliečiams. Viena šių šalių Kenija.

Tai daugiatautė tiek iškasenomis tiek dideliais žemės plotais, puikiais gamtovaizdžiais bei įvairiomis tradicijomis galinti pasigirti Rytų Afrikos valstybė.

Apie elektroninių paslaugų diegimo galimybes buvo pradėta kalbėti dar 2002 metais, o 2004 metais buvo įsteigtas elektroninės valdžios departamentas, kuris turėjo parengti ir vykdyti informacinių ir ryšio technologijų šalyje planą.

Kenijoje kaip ir daugelyje Afrikos šalių labiausiai iš šiuolaikinių technologijų tarp gyventojų paplitę mobilieji telefonai. Juos turi apie 70 procentų gyventojų. Šalyje pakankamai geras mobiliojo ryšio tinklas. Šios dvi galimybės leidžia net atokiausių vietovių gyventojams naudotis mobiliuoju ryšiu pasiekiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Visos elektroninės paslaugos teikiamos mobiliojo ryšio operatoriams glaudžiai bendradarbiaujant su valstybės institucijomis.

Mobiliojo ryšio operatoriai teikia tokias paslaugas kaip Kipozeki (tai elektroninio pašto ir pokalbių paslauga pritaikyta įprastiems mobiliesiems telefonams.)

Kita paslauga M-Pesa tai mobiliosios bankininkystės paslauga, leidžianti saugiai atsiskaityti elektroniniais pinigais, naudojantis paprastais mobiliaisiais telefonais.

Tarp Kenijos gyventojų ši paslauga taip išpopuliarėjo, kad TVF (Tarptautinis Valiutos Fondas) ataskaita arodė jog Kenijoje bendraM-Pesa atliktų mokėjimų suma viršijo Western Union atliktų mokėjimų sumą visame pasaulyje.

Šaltiniai: Vikipedija, https://opendata.go.ke/