Naujos technologijos gali tvariai įtakoti būdą, kaip mes gyvename – tai rodo ir mobilusis ryšys. Daugybė komunikacijos galimybių , išmanusis telefonas ir t.t., veikia mūsų socialinį elgesį. Tai pasireiškia ypač jaunesniems vartotojams. Baimė, kad tai veda prie socialinių kontaktų stygiaus, taip mano ekspertai, nepasitvirtina.

Galimybė beveik kiekvienu metu ir kiekvienoje vietoje būti pasiekiamais pakeitė mūsų bendravimą vienas su kitu. Profesiniu atžvilgiu ir privačioje sferoje mobilios technologijos daro mūsų komunikaciją tiesiogine ir be tarpininkų bei palengvina mums palaikyti ryšį su žmonėmis. Kokią įtaką tai turi mūsų komunikacijos elgesiui, išnagrinėjo Manhaimo komunikacijos ir žiniasklaidos mokslų prof. dr. Angela Kepler viename tyrime. Pasak jos komunikacija šiandieną vyksta dažnai tuo pačiu metu keliais lygiais: „žmonės vis dar šneka vieni su kitais, tačiau savaime suprantama jie žvilgteli ir į savo išmaniuosius telefonus“.

Skaitmeninės komunikacijos priemonių įtaka mūsų kasdieniam elgesiui pasireiškia ypač ryškiai pas vaikus ir jaunuolius, kurie šiandien užauga su išmaniaisiais telefonais ir t.t. Mobilūs prietaisai pakeitė būdą, kaip yra koordinuojama veikla, taip mano prof. dr. Johanes Frome, pedagoginio žiniasklaidos tyrimo ir mokslo ekspertas Otto-von-Guericke universitete Magdeburge. Vietoj ilgalaikių susitarimų jaunuoliai tariasi šiandieną spontaniškai, tačiau ir be įsipareigojimų: susitikimo vietos yra greitai keičiamos arba pasimatymai atšaukiami paskutinę minutę. Kas liečia socialinį bendravimą, Frome mato mobilų telefoną pas jaunuolius kaip „socialinio tinklo centrą“. Tuo tarpu mobilusis telefonas pirmoje vietoje padeda išlaikyti ir stiprinti egzistuojančius ryšius. Kita vertus trumpų žinučių tarnybos ypač naujų pažinčių atveju suteiktų galimybę be įsipareigojimų tęsti kontaktą.

Kontaktų palaikymas išmaniuoju telefonu

Vokietijos pasitikėjimo ir saugumo internete institutas savo U25 studijoje „vaikai, jaunuoliai ir jauni suaugusieji skaitmeniniame pasaulyje“ ištyrė jaunų vartotojų elgesį su skaitmenine komunikacijos žiniasklaida. Rezultatai rodo, kad vaikai ir jaunuoliai intensyviai naudoja mobilias technologijas palaikyti ir vystyti socialiniams kontaktams. Ypač Facebook ir žinių tarnyba WhatsApp yra svarbūs komunikacijos su draugais kanalai, tuo tarpu pavadinimas „draugas“ šiandien yra kitoks nei anksčiau. Jaunieji vartotojai tikslingai skirsto draugus į Facebook draugus, asmeninius pažįstamus ir gerus draugus. Taip pvz. online draugų skaičius neturi įtakos gerų draugų ratui.

Ir atsiskiriant nuo tėvų namų skaitmeninė žiniasklaida vaidina savo rolę, kadangi ji siūlo erdvę, prie kurios tėvai tik dalinai turi prieigą. Pedagogikos mokslininkas Frome aiškina, kad išmanieji telefonai ir mobilieji telefonai remia jaunus žmones, kurti ir vystyti pažintis atskirai nuo šeimyninės aplinkos.

Online komunikacija yra papildymas, ne išeitis

Kartais išreiškiama baimė, skaitmeninė žiniasklaida turi neigiamos įtakos jaunų žmonių socialiniam elgesiui, nebuvo patvirtinta Vokietijos pasitikėjimo ir saugumo internete instituto – priešingai: mokslininkai savo duomenų analizėje priėjo prie išvados, kad kombinuojant įvairias komunikacijos priemones gali būti skatinama socialinė integracija į šeimą ir draugų ratą. Kartu su „offline komunikacija“ su šeimos nariais ir draugais pasak autorių skaitmeninė žiniasklaida vaidina svarbią rolę tapatybės paieškoje ir vaikų, jaunuolių ir jaunų suaugusiųjų savęs paieškoje. Ir Frome baigiant rašo, kad „face-to-face komunikacija“ su draugų ir pažįstamų ratu skaitmeninėmis komunikacijos formomis ne pakeičia, o tęsia ir dalinai pagilina bendravimą.

Šaltinis: http://www.izmf.de/de/wie-beeinflusst-die-digitale-kommunikation-unser-sozialverhalten#header

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime