Opozicijos frakcija kairieji reikalauja tolesnių bandymų ligšiolinių reformos planų pagrindu ir išsako aiškią kritiką:

Pradėti tokį mamuto projektą, neturint artimiausio koncepto arba plano galimiems naudos atnešiantiems pritaikymams ir oficialiai galiojančio išlaidų ir naudos įvertinimo, yra aplaidu. Ketinimo kompleksiškumas yra ženkliai nuvertinamas, praktiniai testai praėjo pagrinde chaotiškai ir potencialiai prasmingų pritaikymų įvedimas, pavyzdžiui elektroninio recepto, po bandymų buvo įšaldytas. Vidinė išlaidų ir naudos analizė rodo iki 14 milijardų eurų bendrų išlaidų dešimčiai metų – tai yra pinigai, kurie skubiai reikalingi kitoje sveikatos srities vietoje.

Jau praeitų metų rudenį kairieji turėjo abejonių dėl duomenų saugumo. Federalinės vyriausybės atsakymas kairiųjų deputatei Katrinai Fogler buvo nelabai džiugus:

Centrinis pacientų duomenų įrašymas ir online prieiga prie šių duomenų iš šimtų tūkstančių kompiuterių nėra išbraukta iš diskusijų. Nors ir federalinė vyriausybė nenoriai prisipažįsta: Visi kitaip skambantys tvirtinimai e. kortelės pritarėjų ir ypač gematikos yra neteisingi! Tolesnio telematikos infrastruktūros vystymo planai yra daugelyje vietų dar taip mažai sutvarkyti, kad galima tikėtis blogiausio.

Po to, kai buvo įrašytas vieno apdraustojo iš Nordheseno skundas dėl e. sveikatos kortelės su nuotrauka ir mikroschema, ir naujos sveikatos kortelės įvedimas metų pradžioje sulaukė pasipriešinimo iš abiejų pusių, kairiųjų frakcija nori griebtis avarinio stabdžio.

Net jei šis opozicijos prašymas neturi daug perspektyvų būti išklausytas ir vokiečiai iš vyriausybės partijų vėl išgirs, kaip viskas puiku ir kokie beprasmiai priekaištai – debatai apie dabartinę e. sveikatos kortelės formą, ypač atsižvelgiant į duomenų saugumą, yra skubiai reikalingi.

Šaltinis: https://netzpolitik.org/2015/linksfraktion-fordert-stopp-der-elektronischen-gesundheitskarte/