Kanban ir Scrum pritaikomi skirtinguose projektuose. Kanban priešingai nei Scrum yra metodas, kuris turi garantuoti nepertraukiamą darbo eigą. Tam visos numatytos užduotys ir procesai vizualizuojami su lentos pagalba, kuri yra padalinta į eiles ir skiltis. Ant lentos randasi užduotys bilietų forma. Kiekviena skiltis reprezentuoja vieną darbo žingsnį ir projekto kolektyvas gali bet kuriuo metu pasižiūrėti į užduoties statusą. Tikslas yra, kolektyvo neapkrauti skirtingomis užduotimis, labiau užtikrinti koncentruotą darbą ties viena užduotimi („Riboto darbo progresas“). Taip garantuojamas vienodas bilietų apdorojimas be ilgų laukimo laikų ir blokadų. Centrinis aspektas yra Tėkmės-Mintis. Kanban vizualizuoja aktualų procesą, tačiau nieko nekeičia.

Kanban yra agile metodas, kaip evoliuciškai pravesti menedžmento pasikeitimus. Procesai pažingsniui yra optimizuojami ir gerinami. Keičiant mažesnius aspektus, sumažinama kiekvienos priemonės rizika. Kanban privalumas yra ir mažesnis dalyvaujančių pasipriešinimas. (Palyginti: http://www.itagile.de/wissen/methoden/kanban/)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime