Išgirdus apie e-rezidentus kyla daug klausimų, kokias galimybes Estijoje suteikia e-rezidento statusas ir e-rezidento kortelė. Toliau pačių estų pateikiamas e-rezidento kortelės aprašymas iš https://e-estonia.com/e-residents/faq/.

Kas yra skaitmeninė tapatybės kortelė?

Skaitmeninė tapatybės kortelė dar vadinama ir Digi-ID yra išmanioji kortelė, kuri naudojantis tapatybės kortelių skaitytuvu leis Jums elektroninėje erdvėje elektroniniu parašu pasirašyti įvairius dokumentus. Nuo įprastinės tapatybės kortelės e-rezidento korltelė skiriasi tuo, kad joje nėra savininko nuotraukos bei parašo ir ji negali būti naudojama tapatybės patvirtinimui kelionių metu ir pan bei savininko parašo palyginimui. Ji skirta naudoti tik elektronin?je erdvėje. Taip pat ji nesuteikia teisės gyventi gyventi Estijoje ar Europos Sąjungoje bei Šengeno šalyse. Ją įsigiję taip pat neįgijate Estijos pilietybės.

Kas gali tapti Estijos e-rezidentu?

E-rezidentu gali tapti 18 metų turintis asmuo. E-rezidento statusas nėra teisė-tai yra privilegija.

Ką gali daryti e-rezidentas?

E-rezidentas gali naudoti savo Digital ID tapatybės patvirtinimui elektroninėje erdvėje ir elektroninių dokumentų pasirašymui. Tai suteikia prieigą prie daugelio elektroninių paslaugų, kurios remiasi šiais dviem aukščiau paminėtais veiksmais. Tai ir įmonės steigimas Estijos Respublikoje ir elektroninių dokumentų bei sutarčių pasirašymas ir siuntimas, mokesčių deklaravimas bei naudojimasis Estijos bankų teikiamomis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

Nors šiuo metu pateikiame tik e-rezidento projekto bandomoji versija, todėl e-paslaugų asortimentas yra ribotas, tačiau vėliau jis tikrai bus plečiamas.

Kokia informacija pateikiama e-rezidento kortelėje?

Ant e-rezidento kortelės yra pateikti Jūsų asmens kodas, vardas ir kortelės numeris. Pačioje kortelėje nesaugomi jokie elektroniniai duomenys, kuriais jūs galite naudotis. Tik kortelės mikroschemoje yra įrašyti du sertifikatai. Vienas jų skirtas skaitmeinei identifikacijai, o kitas elektroniniam parašui.

Kortelė turi PIN ir PUK kodus. Taip pat jai ir elektroniniams dokumentams, pasirašomiems elektroniniu parašu skirtą programinę įrangą.