Ponia Profesoriau Kemfert, Jūs vadovaujat Vokietijos Ekonominių Tyrimų Institutui, energijos, transporto ir aplinkos skyriui ir sakot, kad aplinkosauga arba energijos perversmas ilgalaike perspektyva pozityviai atsilieps įmonių sėkmei ir bendrai ekonomikai. Ar galite tai trumpai paaiškinti?

Investicijos į aplinkosaugą ir energijos perversmą, taigi į atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimą ir energijos efektyvumo pagerinimą, kuria nacionalinės ekonomikos ilgalaikę vertę ir darbo vietas. Investicijų į energijos taupymą dėka mažinamos energijos išlaidos ir saugomas klimatas. Įmonės, kurios investuoja į šias ateities rinkas, turi ekonominių privalumų.

Iki šios susidaro įspūdis, kad vokiečių įmonės susilaiko, kai tik kalbama apie energijos efektyvumą ir tvarumą. Ar šis įspūdis apgaulingas?

Nacionalinės ekonomikos atžvilgiu Vokietija labai efektyviai naudoja energiją, yra visiškas atskyrimas tarp ekonomikos augimo ir energijos suvartojimo ir emisijų. Tačiau iš tiesų visada yra vietos augti. Daug įmonių daro per mažai, kad efektyviau naudotų energiją, dažnai trūksta informacijos ir valios. Tuo tarpu su investicijomis į energijos taupymą galima būtų ženkliai sumažinti išlaidas. Todėl norėtusi, kad energijos efektyvumo tema būtų įmonių sprendimų agendų viršuje, bei patektų į politines diskusijas.

Reikėtų stebėti ne trumpalaikius kainų svyravimus, bet paremti tokius investicijų sprendimus ilgalaike perspektyva.“

Bendrai mus vokiečius lenkia kelios šalys, kai kalbama apie tvarią ir klimatui nekenkiantį gyvenimo būdą. Kaip Jūsų nuomone galima sukurti bendresnį supratimą ir tuo pačiu stipresnį atsakomybės jausmą visuomenėje?

Pirmiausia turi būti sukurtas suvokimas, o tai Vokietijoje jau egzistuoja, kadangi daug žmonių remia pavyzdžiui energijos perversmą. Politika turi duoti pavyzdį ir nurodyti veiksmų svarbą skaidrumu ir sprendimais. Čia dar yra darbo.

Svarbi bendro energijos poreikio taip pat šiltnamio efekto emisijų dalis Vokietijoje yra pastatų aprūpinimas. Čia kaip ir pasyvaus namo pasekėjas, įsitvirtino nauja pastatų rūšis. Energijos plus namas (pvz. Dynanamas), kuris gamina daugiau energijos nei reikia gyventojams. Modernios technikos pagalba tikimasi nuoseklaus energijos suvartojimo. Ir todėl, kad ekonominiu atžvilgiu perdavimas į viešą tinklą neapsimoka. Ar šis sprendimas bus tobulinamas?

Tikrai, kadangi ilgalaike perspektyva tai bus vienintelis kelias, efektyviai naudoti ir valdyti decentralizuotą energijos aprūpinimą ir suvartojimą. Energijos perversmas turi tikslą, energijos aprūpinimą daryti tvariu ir padidinti energijos efektyvumą. Energijos aprūpinimas taip tampa decentralizuotas, pastatų energija yra svarbi energijos perversmo dalis, kadangi energijos taupymas padidinus pastatų energijos efektyvumą ir energijos aprūpinimas vietoje vis labiau susilies. Rytojaus pastatai gamins daugiau energijos nei jiems reikia ir galės prisidėti prie energijos perversmo bei prie bendro energijos sistemos stabilizavimo. Taip energijos perversmas gali būti efektyviai įgyvendintas vietoje, taip pat išlaidos optimizuojamos ir šiltnamio efekto dujos sumažintos.

Globalūs įvykiai žaliavų rinkoje yra sunkiai įvertinami vartotojų. Dar prieš trumpą laiką ekspertai tikėjosi kylančių naftos kainų bei kylančių elektros kainų. Abi prognozės nepasitvirtino, netgi priešingai. Kokiomis prognozėmis gali remtis vartotojas šiuo metu, kai jis apsisprendžia, kaip jis ir jo šeima bus aprūpinti energija?

Reikėtų žiūrėti ne į trumpalaikius kainų svyravimus, bet tokius investicinius sprendimus remti ilgalaike perspektyva. Žaliavos yra ir liks galiausiai, netgi jei trumpalaikiai politiniai sprendimai sukėlė kitokius efektus. O geriausia energija yra ta, kuri nebuvo sunaudota. Taip investicijos į energijos taupymą visada atsiperka, nepriklausomai nuo kainų svyravimo. Kuo mažesnis energijos suvartojimas, tuo mažesnės išlaidos ir tuo mažiau daromės priklausomi nuo svyravimų. Todėl investicijos į energijos taupymą ilgalaike perspektyva visada atsiperka.

Šaltinis: http://www.dynahaus.de/energieplushaus-blog/claudia-kemfert-erklaert-warum-gebaeude-von-morgen-ihre-energie-selbst-produzieren/

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime