Kas nežino IT aplinkoje seniai pažįstamo ir dažnai „prakeikto“ projektų valdymo su krioklio metodu. Pagal jį gana išsamioje išankstinėje koncepcijoje pirmiausia sudaromas krūvių sąrašas, kuris aprašo reikalavimus projektui. Techninis šių reikalavimų vertimas vyksta pareigų sąraše, kuris pagal poreikį dar gali būti papildomas išsamesnėmis koncepcijomis. Tačiau dažnai praeina daug savaičių, netgi mėnesių, kol pagal sukurtus dokumentus gali būti pradėtas tikrasis programavimas.

Tuo tarpu šis veikimo metodas turi ženklų minusą, kuris praeityje vis naujai būdavo daromas: ne taip jau nereikšminga reikalavimų dalis projekto pradžioje yra arba dar nežinomi arba juos galima tik grubiai apibrėžti ir paaiškinti, kadangi dėl didėjančio sudėtingumo tinklo srityje dažnai tik projekto eigoje paaiškėja visi techniniai reikalavimai ir gali būti pritaikomi.

Be to, dažnai dėl besikeičiančių išorinių faktorių arba rinkos aplinkybių, beveik visada yra reikalingų pataisymų, kurių pasekoje daugumoje atvejų rezultatas atrodo arba turi atrodyti visiškai kitaip nei tai buvo suplanuota koncepcijos pradžioje. Jau prieš kelis metus ši aplinkybė buvo priežastis galvoti apie naujus projektų valdymo metodus, kurie teiktų daugiau lankstumo ir galiausiai daugiau saugumo visiems dalyvaujantiems: gimė agile projektų valdymas ir su augančia dinamika, ypač tinklo aplinkoje, padidėjo šių projektų valdymo metodų paklausa ir reikšmė. (Šaltinis: http://www.scrumalliance.org).

Tuo tarpu paskutiniu laiku labiausiai įsitvirtino Scrum ir Kanban.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime