Jokio išsamaus planavimo / pasiruošimo. Scrum perdėtos pasiruošimo fazės yra nereikalingos. Vietoj to reikėtų bandyti, kaip galima greičiau pradėti įgyvendinimą ir naudoti nuolatinius atsiliepimus sprintų apžvalgos tolesniam vystymui ir pagerinimui. Netgi produkto neatliktų darbų sąrašas gali pagal poreikį būti sukurtas po pirmo sprinto pradžios.

Nesusikoncentruoti ties priemonėmis, kurios supaprastina Scrum procesą. Dažnai yra bandoma iš anksto (dar prieš įsisavinus Scrum) rasti atitinkamas programinės įrangos priemones, kurios atspindi Scrum procesą ir supaprastina jį. Pradžiai užtenka tušinukų ir popieriaus, kadangi pradžią su jais dažnai galima pavaizduoti netgi paprasčiau ir greičiau.

Kasdienis Scrum – trumpai ir aiškiai! Kasdienis Scrum susirinkimas neturi būti skirtas tam, kad būtų aptartos didelės problemos arba sunkumai ir ieškomi sprendimų būdai. Vietoj to susirinkimas turėtų būti trumpas ir aiškus. Probleminės diskusijos turėtų būti vedamos su atsakingais asmenimis pabaigoje atskirai. Scrum meistras stebi diskusiją ir pasirūpina tuo, kad viskas vyktų kaip galima kryptingai.

Savarankiškas darbas. Scrum kolektyvai dirba patys save organizuodami ir pasirūpina užduotimis savarankiškai. Užduočių priskyrimas yra nebūtinas ir dažniausiai kontraproduktyvus.

Scrum meistras dirba kartu. Scrum meistras gali būti pavadintas Scrum kolektyvo koučeriu, kuris pasirūpina tuo, kad Scrum procesas funkcionuotų kaip galima sklandžiai, o kolektyvas susikoncentruotų ties įgyvendinimu. Aktyvus dalyvavimas projekte yra nebūtinas ir turėtų būti bet kokiu atveju vengiamas. Tas pats galioja techniniams nurodymams, kurių Scrum meistras turėtų būtinai vengti.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime