Jau aštuntą kartą IBM paskelbia savo tyrimą. Pasak didelės bendrovės, penki čia paminėti projektai turi potencialą pakeisti pasaulį. Prognozė paremta visuomenės tendencijomis ir rinkos vystymusi. Tiesa, šį tyrimą reikėtų nagrinėti su atsargumu: IBM pateikia tik projektus, kuriuose dalyvauja patys.

Interaktyvus individualių talentų atpažinimas

Pasak IBM, du iš trijų žmonių pasaulyje neturi aukštesniojo išsilavinimo. Su naujomis analizės technologijomis mokytojai galės atpažinti atskirų mokinių stiprybes ir silpnybes įvertindami turimus duomenis. Duomenys pagrįsti jų mokymosi rezultatais. Priemonė, pasak IBM, buvo testuota su 170.000 JAV mokinių. Remiantis rezultatais turi būti įmanoma paruošti individualias mokymosi metodikas.

Daugiaformatė verslo įmonė

Pirkti online parduotuvėse yra ir toliau tendencija. Tačiau tai neturi taip likti, bent jau taip mano IBM. Pavadinti tai galima „Augmented Reality“. Mažmenininkai ateityje galės geriau pasinaudoti interneto galimybėmis, fizinės verslo įmonės ir online pasiūla susilies. Asortimentas klientams bus pristatomas mobilių pritaikymų pagalba. Be to, su analizės priemonėmis verslininkai galės nustatyti, ką jų klientai mėgsta ir ko jiems reikia.

Besimokantys pritaikymai kovai su vėžiu

Su analizės galimybėmis ir kognityviai mąstančiais kompiuteriais bus pagerintas vėžio nustatymas, taip pat individualių terapijos metodų kūrimas. Pasak IBM, sistemos turi geresnį supratimą apie individualią žmonių genetiką. Atitinkamos terapijos kūrimas bus sutrumpintas nuo mėnesių iki minučių. Su individualių terapijų kūrimu kompiuteriai mokinsis, kad vėliau galėtų dirbti dar efektyviau.

Apsauga nuo virusų kaip asmens sargybinis

IBM kritikuoja, kad dabartinės antivirusinės programos nesuteikia užtektinai apsaugos. Jos atpažįsta tik žinomus virusus ir apsaugo per mažai duomenų šaltinių. Naujos antivirusinės programos bus treniruojamos su asmenų ir objektų apsauga. Jos tikrins asmenybes pagal situacijas, kontekstą ir istorinius duomenis. Programa geriau pažins vartotoją ir atkreips jo dėmesį į lengvabūdišką elgesį naršant internete. Tačiau, kas nutiks su surinktais asmeniniais duomenimis, apie tai IBM neprataria nei žodžio.

Poreikiais pagrįsti didmiesčiai

Miestai ateityje bus informuoti apie milijonus įvykių, kurie vyksta tarp jų sienų. Taip jiems bus geriau suprasti, ko žmonėms reikia, ką jie mėgsta ir kaip jie juda. Miestų administracijos galės geriau įvertinti, kaip efektyviau panaudoti savo resursus. O gyventojai galės paprasčiau komunikuoti su miesto administracija. Lengvas „Big Brother“ pojūtis yra įskaitytas.

Šaltinis: http://www.format.at/technik/innovation/fuenf-technologien-leben-371079

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime