Klasikinio projektų valdymo procese visa vystomo sprendimo apimtis yra iš anksto nustatoma ir tiksliai apibrėžiama. Tokioje planavimo ir tikslinimo fazėje – “didelis dizainas priekyje“ – projektų vadovas dažnai įgyvendindamas projektą nustato, kad laikas ir biudžetas yra neteisingai suskaičiuoti arba kad kolektyvas negali apdoroti kliento poreikių ir reikalavimų. Dėl „plano varomos plėtros“ dažniausiai kyla stresas, nepasitenkinimas ir nepakankamas ekonomiškumas. (Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/)

Agile procesas pirmiausia pasižymi tuo, kad projekto pradžioje laikas ir biudžetas nustatomi kaip konstantos. Kartu su klientu yra kuriami reikalavimai, kuriuos bus galima realizuoti šiame lauke. Tuomet kalbame apie „vizijos varomą plėtrą“. Šio veikimo modelio privalumas yra pirmiausia tai, kad klientas proceso metu gali dalyvauti projekte ir nustatyti atskirus „to do“ nuo iteracijos iki iteracijos (taikymo srities valdymas). Skaidrus procesas padeda ne tik programuotojams dirbti tikslingai. Ir klientas jaučiasi geriau dirbdamas su einamu projektu. Vertybių varomo darbo metodo dėka kolektyvas gali pasimokyti iš praėjusių iteracijų ir išmoktas žinias panaudoti sekantiems žingsniams. (Šaltinis: http://t3n.de/magazin/praxisbericht-scrum-kanban-scrumbuts-agiles-232822/)

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime