images
Populiariausia Lietuvos institucijų ir gyventojų bendravimo forma internete – e. deklaracijų ir e. prašymų teikimas

Naujausias Lietuvos e. valdžios paslaugų naudojimo tyrimas atskleidė, kad 2014 m. gyventojai kaip niekada aktyviai naudojosi galimybe internetu pildyti ir teikti institucijoms įvairius prašymus ir deklaracijas.  Net 46% gyventojų, kurie per pastaruosius metus lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse, jose pildė ir teikė elektronines deklaracijas ar prašymus. Tai sudaro 15 % šalies gyventojų.

Lyginant su 2013 m. IV ketvirčio situacija, kuomet institucijų interneto svetainėse e. deklaracijas ar e. prašymus teikė tik 9 % gyventojų, augimas 2014 m. buvo ženklus ir siekė 6 % punktus.

2014 m. gale internetu naudojosi 71% 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų. Valstybės institucijų svetainėse lankėsi 32% gyventojų (45% interneto vartotojų). Šis rodiklis per metus išaugo 5 % .

Pernai dokumentų pildymą ir teikimą internetu pagal populiarumą Lietuvoje lenkė tik informacijos apie institucijas paieška – tai darė 49% respondentų, kurie lankėsi šių institucijų svetainėse, arba 16 % gyventojų.

„Tradiciškai informacijos paieška visose gyvenimo srityse yra populiariausias interneto panaudojimo būdas, o deklaracijų ir prašymų pildymas jau parodo kokybinį interneto panaudojimą ir vartotojų pasitikėjimo valdžios teikiamomis e. paslaugomis augimą“, – sako Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius Ramūnas Čepaitis.

Dažniausiai naudojama valdžios e. paslauga pernai buvo elektroninis pajamų ir turto deklaravimas, šiomis paslaugomis internetu 2014 m. pabaigoje naudojosi 16% 16-74 m. respondentų (22% interneto vartotojų). 15 proc. gyventojų naudojosi su sveikatos paslauga susijusiomis e. paslaugomis, pavyzdžiui, internetu registravosi pas gydytoją, ieškojo informacijos apie gydymo įstaigų pacientui suteiktas paslaugas, užsisakė sveikatos draudimo kortelę ar pan.

Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę visuomenė vertina palankiai – 82% viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių lankytojų ją vertina teigiamai ir šis kokybės vertinimo rodiklis nuolatos auga.

Visų gyventojams internetu teikiamų konkrečių viešųjų paslaugų kokybę, t.y. informacijos aiškumą, naudingumą, patogumą naudotis paslauga, gyventojai vertina gerai ir šis vertinimas taip pat nuolatos kyla (bendras kokybės vertinimų vidurkis – 8,3 balai iš 10 galimų).

Elektroninių valdžios vartų portale ‘www.epaslaugos.lt’ pernai lankėsi 12% šalies gyventojų (29% nuo besilankiusių viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse). Per metus e. valdžios vartų portale besilankančiųjų gyventojų dalis išaugo 5 % punktais.

E. valdžios paslaugų naudojimo tyrimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atliko UAB „Socialinės informacijos centras“. Tyrimas buvo atliekamas 2014 m. spalio 16 –22 dienomis, apklausus 1015 Lietuvos gyventojų (16-74 metų amžiaus).