Narių koordinavimo sistema

Seo-31
Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“

Narių koordinavimo sistemos sukūrimas.

Įgyvendinimo laikotarpis:
2010-04-12 – 2010-05-19

Tomas Pranskevičius
info@zef.lt
+ 370 5 274 5420