Elektroninių leidinių valdymo sistema (ELVIS)

Education-04
Lietuvos aklųjų biblioteka

ELVIS5

Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (ELVIS) diegimas

Problema. Skaitytojams buvo labai nepatogu, kai bibliotekos išleistos audio knygos reikėdavo laukti mėnesius, kol kompaktinis diskas sugrįš į fondus ir tada bus įmanoma pasiskolinti. Skaitytojai, kad dažnai nereikėtų važinėti į biblioteką, vienu metu pasiimdavo 20-30 audio knygų ir grąžindavo tik kai visas perskaitydavo, o kol buvo skaitomos knygos iš paimto paketo, tol kitiems skaitytojams reikalingos knygos dulėdavo skaitytojo namų lentynoje.

Nemaža problema buvo ir atvykimas į biblioteką iš kaimiškų vietų dėl regos negalios, nes reikėdavo susiorganizuoti pagalbininką, kuris galėtų palydėti iki bibliotekos.

Vis labiau globalėjančiame pasaulyje žmonės dažnai visai nesinaudodavo bibliotekos paslaugomis, nes Lietuvoje negyvena arba būna retai.

Grįžtamajam ryšiui užtikrinti ir skirtingiems skaitytojų skoniams patenkinti nebūvo nuosekliai kaupiama informacija apie pageidaujamas įgarsinti knygas.

Projektui buvo suformuluotas tikslas – padidinti Lietuvos aklųjų bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą regėjimo negalios skaitytojų tarpe.

 

ELVIS sudedamosios dalys.

 1. Asmens identifikavimo posistemė. Posistemės paskirtis – identifikuoti asmens tapatybę.
 2. Neįgalumo nustatymo posistemė. Posistemės paskirtis – identifikuoti Paslaugų gavėjo negalią ir suteikti arba nesuteikti jam teisę naudotis ELVIS.
 3. Paslaugų gavėjų posistemė. Posistemės paskirtis – administruoti Paslaugų gavėjo duomenis.
 4. Paieška. Posistemės paskirtis – greitai surasti reikalingus elektroninius leidinius, diktorius, naujienas ELVIS, naudojant vieno paieškos langelio principą ir ieškoti leidinius išplėstinės paieškos pagalba.
 5. Katalogas. Posistemės paskirtis – elektroninių leidinių sąrašo ir leidinio aprašo pateikimas prieinamu neįgaliesiems formatu, leidinių ir jų parengimo komentavimas ir vertinimas.
 6. Grotuvas. Posistemės paskirtis – saugiai, naudojant neįgaliesiems pritaikytą sąsają, transliuoti garsinius leidinius internetu į kompiuterius ar mobiliuosius telefonus ir parsisiųsti archyvus į asmeninius įrenginius.
 7. Statistika. Posistemės paskirtis – kaupti statistinius duomenis apie elektroninius leidinius, paslaugų gavėjus bei paslaugų gavėjų veiksmus.
 8. Žinutės. Posistemės paskirtis – skaitytojams bendrauti su bibliotekos administracija.
 9. Apklausos. Posistemės paskirtis – rengti ELVIS Paslaugų gavėjų nuomonių tyrimus svarbiais klausimais.
 10. Diktoriai. Posistemės paskirtis – diktorių sąrašo ir diktoriaus aprašo pateikimas prieinamu neįgaliesiems formatu, diktorių komentavimas, vertinimas ir naujų diktorių siūlymas.
 11. Naujienos. Posistemės paskirtis – teikti naujausią informaciją ELVIS Paslaugų gavėjams neįgaliesiems prieinamame formate, naršyti naujienų archyvą ir prenumeruoti naujienas.
 12. Ataskaitos. Posistemės paskirtis – pagal nustatytus parametrus generuoti ir saugoti ataskaitas apie ELVIS Paslaugų gavėjus ir elektroninius leidinius.
 13. Portalas. Portalas yra 3-jų lygių t.y. laisvai prieinamas visiems lankytojams su ribotomis duomenų prieigos teisėmis, ELVIS Paslaugų gavėjams skirta svetainė darbui su kompiuteriais ir ELVIS Paslaugų gavėjams skirta svetainė darbui su mobiliaisiais telefonais.
 14. Pasiūlyk leidinį. šios posistemės paskirtis rinkti, kaupti ir užtikrinti grįžtąmąjį ryšį su skaitytojais, siekiant patenkinti įvairius skonius garsinamoms knygoms.
 15. Rinkiniai. Posistemė skirta patikusių vietų žymėjimui, vietų rinkinių sudarymui ir dalinimuisi su kitais ELVIS skaitytojais.
 16. Pagalba. Posistemės paskirtis – užtikrinti patogų pagalbos teikimą įvairiais formatais.
 17. Administravimo posistemė. Posistemės paskirtis – naudojant ELVIS įdiegtas sistemos administravimo priemones, efektyviai valdyti informacinę sistemą ir joje patalpintus duomenis.

 

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?
Susisiekime

Įgyvendinimo laikotarpis:
2011-02-15 – 2012-08-10

Direktorė Rasa Januševičienė
info@labiblioteka.lt
+370 5 2150610