Užsienio prekybos sistemos plėtra

Picture1
Lietuvos statistikos departamentas

UPS IS skirta realizuoti funkcijas, atliekamas  vykdant užsienio prekybos duomenų apdorojimą ir informacijos teikimą:

 • pirminių duomenų gavimas iš MD ir VMI;
 • pirminių duomenų kontrolė ir koregavimas;
 • Intrastato registro formavimas, koregavimas;
 • klasifikatorių priežiūra;
 • duomenų bazių ir ataskaitų formavimas;
 • pirminių ir agreguotų duomenų peržiūra ir analizė;
 • duomenų bazių teikimas valstybinėms ir tarptautinėms institucijoms;
 • statistinės informacijos teikimas vartotojams.
UPS IS naudojami serveriai:
Duomenų bazių serveriai
 • Oracle 9.2 RDBVS
 • Microsoft SQL server 2005
 • Microsoft Analysis services
 • Microsoft Reporting services
 • Microsoft Data Transformation services
Aplikacijų serveris
 • Microsoft Windows server 2003
 • Internet Information services (IIS6.0)

UPS IS kūrimui panaudotos programinės priemonės

Programavimo kalbos
 • Microsoft .NET C#
 • Oracle PL/SQL
 • Microsoft MDX
 • Microsoft Transact SQL
 • Microsoft RDL

Duomenų apdorojimo etapai

 • Gavimas
 • Kontrolė
 • Koregavimas
 • Agregavimas
 • Ataskaitų gavimas ir publikavimas
 • Intrastato registro formavimas
 • Klasifikatorių palaikymas

Intrastato registro formavimas

 • Pagal muitinės departamento pranešimus
 • Analizuojant PVM deklaracijų duomenis
 • Analizuojant įmonių intrastato ataskaitas

Saugumas

 • Autentifikacijos sistema
 • Uždraustas tiesioginis priėjimas prie DB
 • Uždraustas įrašų šalinimas
 • Pagal nustatytą vartotojų teisių lygį apribojamas skirtingų vartotojų priėjimas prie duomenų
 • Registruojami visi sistemos tvarkytojai ir vartotojai ir priskiriami slaptažodžiai
 • Reliacinėje duomenų bazėje registruojami sistemos vartotojų veiksmai

Įgyvendinimo laikotarpis:
2011-12-16 – 2012-12-31

Užsienio prekybos statistikos skyriaus Vedėja Irena Jocienė
Irena.Jociene@stat.gov.lt
+370 5 2364963