Kritiškai pažiūrėjus prieinamuose interneto puslapiuose slypi ir šansai ir rizika. Atlikti tyrimai ir testai rodo, kad nei naršyklės nei pagalbinių priemonių gamintojai pilnai nesilaiko standartų. Tačiau kuo daugiau programų kūrėjai ir interneto puslapių užsakovai domisi tema prieinamumas, laikosi standartų ir WCAG arba BITV direktyvų, tuo greičiau bus ir iš naršyklių ir pagalbinių priemonių gamintojų pusės įgyvendintas standartizuotas priėjimo būdas.

Lankytojas turi naudos iš greičiau įdiegiamų rinkmenų, didesniam vartotojų spektrui ir didesniam prietaisų skaičiui prieinamo turinio, pagal poreikius pritaikomų puslapių ir visų puslapių pritaikymo spausdinimui.

Klientų požiūriu prieinamus puslapius lengviau prižiūrėti, maketavimas gali būti be problemų pakeistas, o puslapiai be didesnių pastangų parengti spausdinimui. Taip sumažinamos pritaikymų išlaidos, naršyklės pozicija ir prieinamumas yra pagerinami.

Interneto puslapių dizaineriui arba interneto puslapių programuotojui yra lengviau kurti ir prižiūrėti puslapius, programavimas atliekamas nepriklausomai nuo prietaisų. Taip pat prieinamas interneto puslapių programavimas suteikia konkurencinį pranašumą.

Prieinamų interneto puslapių įgyvendinimas gali būti susijęs su papildomomis investicijomis. Įmonės ekspertai turi būti įsitikinę, darbuotojai paruošti, apmokyti ir motyvuoti.

Visiškai naujo internetinio puslapio programavimas pradžioje bus kompleksiškesnis, tačiau turi būti perteiktos reikalingos žinios. Turi būti atlikti testai, galimai ir iš eksternalių vietų, turinys turi būti paruoštas paprasta kalba, paruošti papildomi tekstai nuotraukoms, animacijoms ir video įrašams. Įvairių formatų pasiūla reikalauja papildomo dizaino. Java skripto funkcionalumas turi būti patikrintas ir užtikrinti alternatyvūs prieigos būdai.

Šaltinis: http://www.die-barrierefreie-website.de/barrierefrei/standardbasierte-entwicklung.html