Aprašas

120620-top-enprm

Bendros funkcijos.

 1. Sistema yra skirta mokymų nuotoliniu būdu         organizavimui.
 2. Sistemos vartotojo sąsaja yra paprasta, aiški, efektyvi, suderinama su įprastomis interneto naršyklėmis (Internet Explorer, Firefox, Chrome ir kt).
 3. Sistema stabiliai veikia – Linux, Windows XP/2000/2003/Windows 7, Mac OS  operacinių sistemų platformose.
 4. Sistema palaiko Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL duomenų bazių valdymo sistemas.
 5. Sistemoje pateikiami formų duomenys yra tikrinami ir filtruojami, „sausainiukai“ („cookies“) yra koduojami.
 6. Sistemos tekstai ( mokymo programų aprašymai, forumų pranešimai ir pan.) įvedami integruotu sistemoje WYSIWYG (angl. „What you see is what you get“ – „matai tai, kas ir bus pateikta“) tipo HTML redaktoriumi.
 7. Sistema palaiko nemažiau nei 1000 kursų.
 8. Sistemos nustatymų ir kursų duomenys yra saugomi duomenų bazėje.

Sistemos valdymo modelis.

 1. Sistema yra valdoma administratoriaus.
 2. Sistemos parametrai yra nustatomi sistemos diegimo metu.
 3. Yra galimybė pagrindinius sistemos nustatymus  redaguoti diegimo metu arba naudoti numatytuosius nustatymus.
 4. Sistema turi galimybę personalizuoti sistemos išvaizdą (šriftus, spalvas, elementų išdėstymą).
 5. Sistemoje redaktoriaus pagalba yra galimybę redaguoti visų sistemos kalbų paketus (lietuvių ir anglų).
 6. Sistemoje yra įdiegtas lietuvių kalbos paketas.
 7. Programinis sistemos kodas yra aiškiai parašytas PHP programavimo kalba, kurį vėliau galima modifikuoti pritaikant prie savo poreikių.

Vartotojų valdymo modulis.

 1. Sistemos vartotojų valdymas yra atliekamas minimizuojant sistemos administratoriaus poreikį, tačiau išlaikant aukštą saugumo lygį.
 2. Sistema turi galimybę naudoti standartinį vartotojų autorizavimo būdą elektroniniu paštu – studentai gali patys sukurti naują savo paskyrą patvirtinant jos sukūrimą gavus laišką nurodytu el. pašto adresu.
 3. Studentai turi galimybę koreguoti savo asmeninį profilį pateikiant fotografiją, nurodant aprašymą ir pan. Yra galimybė apsaugoti asmeninius el. pašto adresus nuo viešo pateikimo.
 4. Vartotojas gali nurodyti naudojamą laiko juostą, kurią sistema įvertintų apskaičiuojant tikrąjį to vartotojo įrašų pateikimo ar reikalaujamą užduoties įvykdymo laiką.
 5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę pasirinkti kokia kalba bus naudojama sistemos sąsajoje (lietuvių, ar anglų kalbomis).

Registracijos modulis.

 1. Vartotojas Sistemoje yra autentifikuojamas. Po to, kai vartotojas buvo autentifikuotas Sistemoje arba jam leista prisijungti kaip svečiui, jis turi galimybę pats užsiregistruoti į kursus.
 2. Studentas turi galimybę pats išsiregistruoti iš kursų.
 3. Yra galimybė automatiškai išregistruoti studentą iš kurso po sistemos administratoriaus nurodyto studento neaktyvumo laikotarpio.
 4. Yra galimybė suteikti kursams “registracijos raktus”. Kurso „Registracijos raktas“, turi leisti prisijungti prie kurso tik tam tikriems studentams. Yra galimybė šiuos raktus  dalinti asmeniškai kiekvienam studentui arba persiųsti elektroniniu paštu, taip pat yra galimyhė juos pakeisti.
 5. Yra galimybė suteikti leidimus dėstytojams dėstyti konkrečius kursus. Dėstytojai, turėdami leidimus dėstyti tam tikrus kursus, turi galimybę rankiniu būdu užregistruoti ar išregistruoti studentus savo vedamuose kursuose.
 6. Yra galimybė grupuoti kursus, kad skirtingų kursų dalyviai galėtų bendrauti tarpusavyje.
 7. Kiekvienas sistemos vartotojas yra aprašomas tik vieną kartą. Yra galimybė jam suteikti skirtingas teises atskiriems kursams.

Vaidmenų valdymo modulis.

 1. Yra galimybė kiekvienam sistemos vartotojui suteikti skirtingus vaidmenis atskiruose kursuose.
 2. Administratoriaus vaidmenį turintys sistemos vartotojai gali sukurti mokymo kursą ir priskirti jam dėstytojo vaidmens teises turinčius vartotojus.
 3. Kursų kūrėjo vaidmenį turintys vartotojai gali kurti naujus mokymo kursus, dėstyti juose ir priskirti kitus vartotojus to kurso dėstytojo vaidmeniui.
 4. Yra galimybė sukurti atskirą dėstytojo vaidmenį be teisės redaguoti mokymo medžiagą,  kuris gali būti naudojamas dėstytojo padėjėjams ir laikiniems korepetitoriams.
 5. Studentai turi galimybę dalyvauti su kursais susijusiose veiklose ir jas peržiūrėti, bet neturi galimybės jų kurti.
 6. Yra galimybė dėstytojus ir studentus priskirti vienai ar kelioms grupėms.

Mokymo kursų valdymo modulis.

 1. Visas dėstytojo teises turintys vartotojai turi visiškas mokymo kurso nustatymų valdymo teises, įskaitant ir kitų dėstytojų tame kurse draudimus.
 2. Yra galimybė kursams parinkti formatą – savaitiniai, teminiai ar diskusiniai.
 3. Kiekvienam kursui yra galimybė pritaikyti savitą spalvinę bei elementų išdėstymo temą.
 4. Kurso pakeitimai nuo studento paskutinio prisijungimo prie sistemos yra atvaizduoti pradiniame kurso lange.
 5. Yra galimybė kurti dėstytojų ir studentų grupes. Dėstytojas ir studentai turi galimybę būti priskirti vienai ar kelioms grupėms.
 6. Yra galimybė prisijungus prie Sistemos matyti naujausius kurso pakeitimus. Naujausi kurso pakeitimai nuo paskutinio prisijungimo yra rodomi pagrindiniame kurso puslapyje.
 7. Yra galimybė kursų medžiagą supakuoti ir išsaugoti archyvo byloje bei perkelti į kitą analogiškos sistemos serverį.

Mokymo kursų ataskaitų valdymo modulis.

 1. Yra galimybė peržiūrėti pažymius. Visus užduočių pažymius ir įvairių rūšių veiklos vertinimus galima peržiūrėti vienam puslapyje ir parsisiųsti .pdf formate.
 2. Yra galimybė įvertinti studentų veiklą ir atliktas užduotis.
 3. Kiekvieno studento veiklos ataskaitos yra pateikiamos viename “istorijos” puslapyje su diagramomis ir informacija apie kiekvieną modulį (paskutinė prieiga, perskaitymų skaičius), taip pat išsamiu kiekvieno studento dalyvavimu, įskaitant pranešimus.

Užduočių modulis.

 1. Yra galimybė nurodyti laikotarpį užduočiai atlikti ir didžiausią galimą užduoties įvertinimą.
 2. Studentai turi galimybę įkelti į serverį savo užduotis MS office formato failus.
 3. Įkeltos užduotys yra pažymimos laiko žyma. Laiko žyma yra užduoties įkėlimo į serverį data.
 4. Yra leidžiamas pavėluotų užduočių įkėlimas, tačiau informacija apie vėlavimą yra parodoma dėstytojui.
 5. Yra galimybė visą klasę įvertinti (pažymiu ir komentaru) už užduoties atlikimą. Komentaras arba pažymys yra pateikiami  viename puslapyje ir vienoda forma.
 6. Dėstytojas turi galimybę palaikyti ryšį su kiekvienu studentu per puslapį ir  el. Pašto pranešimus.
 7. Dėstytojas turi galimybė pakartotinai pateikti tas pačias jau anksčiau studentų atliktas užduotis.
 8. Dėstytojas įvertinęs atliktą užduotį, turi galimybę nuspręsti ar leisti pakartotinai atlikti ankstesnes užduotis, tam kad būtų galima jas iš naujo įvertinti.
 9. Yra galimybė studentams leisti pakartotinai pateikti tas pačias užduotis.
 10. Yra galimybė pateikti išplėstines užduotis.
 11. Išplėstinės užduotys leidžia įkelti daugialypius failus.

Pokalbių modulis.

 1. Pokalbių modulis leidžia sklandų, sinchroninį tekstinį bendravimą.
 2. Yra galimybę bendrauti tam tikros grupės nariams tarpusavyje arba kuriems suteikti tam tikri vaidmenys, arba visiems, kurie yra užsiregistravę kurse.
 3. Pokalbių lange yra galimybė rodyti  profilio paveikslėlius.
 4. Yra palaikomi URL, šypsenėles, įterptas HTML, vaizdai.
 5. Visos pokalbių sesijos yra išsaugomos vėlesnei peržiūrai.

Balsavimo modulis.

 1. Balsavimo modulis yra naudojamas balsuojant dėl kokio nors klausimo dirbant grupėse ar rengiant apklausą.
 2. Balsavimo modulis yra kaip vieno klausimo apklausa, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš studentų.
 3. Dėstytojas mato intuityvų lentelės vaizdą kas ką pasirinko.
 4. Studentams pasirinktinai yra suteikta galimybė pamatyti naujausius balsavimo rezultatus.

Forumo modulis.

 1. Yra galimi įvairūs forumų tipai: kurso naujienos ir visiems atviros diskusijos.
 2. Yra galimybė forume rašyti žinutes studentams ir dėstytojams.
 3. Pranešimai turi galimybę pridėti autoriaus nuotrauką.
 4. Diskusijos turi galimybę būti peržiūrėtos įvairiais būdais: susijusios pagal temą, rodomos kaip sąrašas arba pilnai, pirma seniausios arba pirma naujausios.
 5. Kiekvienas asmuo turi galimybę individualiai užsiprenumeruoti žinutes iš norimo forumo.
 6. Dėstytojas turi galimybę užprenumeruoti žinutes visiems kurso dalyviams.
 7. Dėstytojas gali pasirinkti leisti/neleisti atsakyti į savo pranešimus.
 8. Prie pranešimų yra galimybė pridėti priedus, kurie rodomi kaip pranešimo dalis.
 9. Forume yra galimybė naudoti reitingus.

Žodynėlio modulis.

 1. Dalyviams yra leidžiama sukurti ir palaikyti apibrėžimų sąrašą kaip žodyną.
 2. Studentų įrašai, prieš jų paskelbimą, yra peržiūrimi ir tvirtinami dėstytojų.
 3. Žodynėlio įrašuose yra galima ieškoti arba naršyti pagal abėcėlę, kategoriją, datą, ir autorių.
 4. Terminų žodynėlis yra lengvai pasiekiamas studentams.
 5. Žodynėlio elementai yra sugrupuoti kategorijose.
 6. Dalyviai turi galimybę teikti pastabas dėl žodynėlio įrašų.
 7. Žodynėlio įrašus galima įvertinti.
 8. Žodynėlius yra galima eksportuoti/importuoti XML formatu.

Pamokų modulis.

 1. Pamokų turinys yra suderinamas su html kalba ir yra galimybė dėstytojui jį koreguoti integruotomis priemonėmis.
 2. Yra galimybė Pamokos medžiaga pateikti nuosekliuoju būdu, kaip skaidrių pristatymas, nenuosekliuoju būdu (su atsišakojimais) arba šių dviejų būdų kombinacijoje.
 3. Yra galimybė susieti skirtingų pamokų medžiagas vieną su kita sąlyginiais sąryšiais.
 4. Mokymų medžiagoje yra galimybė padaryti sąsajas su testų moduliu ir terminų žodynėliu.
 5. Pamokas galima kurti sąlyginai priklausomas viena nuo kitos.
 6. Galima nustatyti studentų bandymų, laiko apribojimų, minimalaus rezultato, perlaikymo skaičiaus vertes.
 7. Studentai turi galimybę matyti savo atsakymų progreso juostas, einamąjį rezultatą ir grįžtamąjį ryšį.
 8. Studentams galima pateikti slaptažodį, pradžios ir pabaigos laiką.

Testų modulis.

 1. Sistema turi palaikyti: Word, PowerPoint, Flash, -vaizdo, garso bylas.
 2. Testai yra automatiškai įvertinami, kai studentas baigia darbą.
 3. Dėstytojas turi galimybę pakeisti testo rezultatą, jeigu studentas perlaiko testą. Perlaikyti galima ne daugiau kaip 3 kartus.
 4. Yra galimybė testus apriboti  laike. Testas po nurodyto laiko turi tapti  nepasiekiamas.
 5. Yra galimybė studentams atlikti testą kelis kartus, suteikti grįžtamąjį ryšį ir/ar leisti pataisyti atsakymus.
 6. Yra galimybė pateikti testo klausimus atsitiktine tvarka, siekiant sumažinti sukčiavimo tikimybę.
 7. Yra galimybė vieną testą atlikti dalimis, per kelis kartus.
 8. Galima klausimus skirstyti į katagorijas.
 9. Paredaguoti klausimai turi galimybę pakeisti senus ar tapti naujais klausimais duomenų bazėje.
 10. Klausimus galima importuoti/eksportuoti iš ir į  sistemą.
 11. Sistemoje yra palaikomi įvairūs klausimų tipai (atviras, uždaras ir pan.).
 12. Yra galimybė kurti daugialypio pasirinkimo klausimus, palaikančius vieną ar kelis atsakymus.
 13. Klausimuose galima įterpti aprašomajį tekstą ir piešinius.

Išteklių modulis.

 1. Ištekliai kurso puslapio vienoje nuorodoje turi galimybę rodyti daugelį žiniasklaidos turinio rinkmenų tipų, tokių kaip: Word, Powerpoint, Flash, Video formatai, Audio formatai.
 2. Rinkmenos yra saugomos vietoje arba turėti nuorodą nukreipiančią į kitas saugojimo vietas.
 3. Rinkmenos yra siunčiamos ir tvarkomos (suspaustos, išskleistos, pervadintos, perkeltos) kurse.
 4. Aplankai yra sukurti ir valdomi kurse ir nuoroda į aplanką studentams pateikiama per išteklių nuorodą.
 5. Rinkmenos apdorojimas sistemoje turi rinkmenos parinkiklį, kuris yra susietas su tam tikrais ištekliais ar veiklomis, leidžia išsiųsti iš serverio, asmenines, naujausias. Rinkmenos turi autoriaus atributus ir licenciją/autorystės teises.
 6. Turinys tinkle yra susietas ar vientisai įtrauktas kurso sąsajos viduje.

Tyrimo modulis.

 1. Visada prieinamos Internetinės tyrimų ataskaitos, įskaitant diagramas.
 2. Tyrimo sąsaja apsaugo nuo dalinai užbaigtų tyrimų.
 3. Grįžtamasis ryšys yra pateikiamas studentui, kad studentas turėtų galimybę palyginti savo rezultatus su klasės vidurkiais.

Viki modulis.

 1. Viki modulis arba tekstu modulis yra naudojamas ivairiausiu tekstu individualiai arba grupese rengimui.
 2. Yra galimybė studentams bendrai kurti dokumento puslapius.
 3. Yra palaikomos grupes.

Seminarų modulis.

 1. Yra galimybė dėstytojui vertinti dokumentus.
 2. Dėstytojas turi galimybę valdyti ir rūšiuoti vertinimus.
 3. Dėstytojas turi galimybę pateikti studentams dokumentų pavyzdžius klasifikavimo praktikai.