Programavimo kolektyvas yra atsakingas už produkto savininko neatliktų darbų sąraše užrašytus funkcionalumus. Scrum ypatybė yra ta, kad programavimo kolektyvas sprinto pradžioje taip vadinamo sprinto plane kartu tikrina reikalavimus ir to pasekoje nurodo susitarimą sprinto ir ten nurodytų reikalavimų įgyvendinimui ir įsipareigoja įgyvendinti ten aprašytus reikalavimus. Tuo tarpu reikalavimai vartotojų istorijų forma yra bendrai vertinami ir padalijami į taip vadinamas užduotis, kurios paprastai trunka maksimaliai vieną dieną. Viso programavimo metu kolektyvas yra pirmoje vietoje, o ne vienas programuotojas.

Kolektyvas laimi kartu ir turi kartu organizuotis, jei iškyla netikėtos problemos arba vienas programuotojas atkrenta. Tame yra svarbu tarpdiscipliniškas suvokimas, būti ne tik programuotoju, bet ir perimti testines užduotis ir taip gauti didesnį suvokimą ir papildyti vienas kitą. Pagal projekto dydį ir reikalavimus programavimo kolektyvas susideda paprastai iš trijų iki devynių programuotojų. Programavimo kolektyvai Scrum organizuojasi patys, tai reiškia, kad jie aptaria detalius įgyvendinimo metodus bendrai kolektyve ir stebi vienas kitą. Tolesnės rolės, kurias žinome iš įvairių kitų sąvokų ir programavimo metodų, tačiau kurios nepriklauso prie Scrum rolių, yra klientas, vartotojas ir menedžmentas.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime