Projektų valdymas yra esminė užduotis, kuriai priklausomai nuo projekto rūšies, projekto dydžio, rizikos, projekto aplinkos, srities ir konkrečios užduoties reikia skirtingų valdymo disciplinų. Atitinkamai yra tikslinga, tematiškai struktūrizuoti reikalavimus projektų valdymo programinės įrangos funkcijoms. Taip yra įmanoma, pirma nustatyti reikalingą programinės įrangos kategoriją, o antra sistematiškai apklausti vėlesnius programinės įrangos vartotojus pagal jų poreikius.

Kaip pagalba Jūsų tinkamos projekto valdymo programinės įrangos pasirinkimui šis kompaktinis įvadas siūlo tematiškai struktūruotą reikalavimų katalogą. Katalogas remiasi ilgamečiu darbu su tema ir daugybe pokalbių su projektų valdymo programinės įrangos tiekėjais ir vartotojais.

Naudokite šį katalogą (žr. tolesniuose straipsniuose), gauti aiškumo savo poreikiuose. Taip pat jis Jums suteiks pagrįstą pokalbių pagrindą struktūruotam dialogui su Jus dominančių produktų tiekėjais.

Žiūrėkite į katalogą kaip į pasiūlymą, kurį Jūs turite pritaikyti Jūsų specifinei situacijai – papildant tolesnėmis temomis arba praleidžiant nereikalingas funkcijų sritis. Jei tam tikros funkcijos jau atliekamos kitais programinės įrangos produktais, pvz. ERP sistema, tada turėtumėte įrašyti šią sąsają su esama programine įranga į Jūsų reikalavimų sąrašą.

Toliau rasite Projektų Žurnalo reikalavimų katalogą projektų valdymo programinei įrangai, tokį, koks yra naudojamas programinės įrangos pardavime. Vienareikšmiškas prioritetų nustatymas pagal temas yra neįmanomas, kadangi apie reikalavimo svarbą nusprendžia vien tik individualus vartotojo poreikis. Todėl temų sritys yra pateiktos alfabetiškai. Kiekvienai temos sričiai yra aprašyti penki vienas po kito pateikti funkcijų etapai. Atsisakykite pagundos, visose srityse reikalauti maksimalaus funkcionalumo. Daugiau savybių nereiškia daugiau naudos, tačiau visada didesnes išlaidas!

Atkreipkite dėmesį, kad savybių profiliai Projektų Žurnalo programinės įrangos pardavime remiasi gamintojų saviatestacija. Todėl konkretaus produkto individualiam patikrinimui ir įvertinimui yra būtinai reikalinga, kad Jūs svarbius reikalavimus patikrintumėt produkto demonstracijoje su tiekėju. Pvz. yra didelių skirtumų valdymo ypatumuose, kurie atitinka specifinius reikalavimus. Dažnai naudojamai funkcijai yra svarbu, ar ji gali būti atlikta su nuolat turima komanda, ar jai turi būti atliktas individualus programavimas.

Šaltinis: https://www.projektmagazin.de/projektmanagement-software-kompakt