Scrum principai

Scrum apibūdina – ypač palyginus su klasikiniais programavimo metodais – trys sekantys principai:

  • Skaidrumas: pažanga ir projekto trikdžiai yra fiksuojami kasdien ir visiems matomai.
  • Patikrinimas: reguliariomis atkarpomis tiekiamos ir įvertinamos produkto funkcijos.

  • Prisitaikymas: reikalavimai produktui nenustatomi vieną kartą ir visiems laikams, jie yra vertinami po kiekvieno dalinio produkto tiekimo ir reikalui esant pritaikomi.

Scrum rolės

Produkto savininkas

Ši rolė gali būti interpretuojama kaip prailginta kliento ranka. Produkto savininkas teikia reikalavimus ir strateginę judėjimo linkmę įskaitant prioritetų nustatymą reikalavimams arba užduotims. Šie yra, kaip vadinamos vartotojų istorijos, aptarus programavimo kolektyvui, saugomos produkto neatliktų darbų sąraše. Taip iš vartotojo pusės yra aprašomos pageidaujamos ir reikalingos funkcijos. Produkto savininkas bėgimo pabaigoje patikrina, ar pateikta programinė įranga atitinka vartotojo pripažinimo kriterijus ir gali būti naudojama. Produkto savininko sprendimai yra lemiami, nes šis yra atsakingas už galutinį rezultatą ir ekonominius aspektus. Produkto savininkas dažnai skiriamas užsakovo ir sudaro tiltą tarp kliento ir likusio Scrum kolektyvo.

Scrum meistras

Tuo tarpu, kai produkto savininkas yra atsakingas už projekto sėkmę, Scrum meistras garantuoja Scrum procesų sėkmę. Jis moderuoja susirinkimus ir rūpinasi tuo, kad iškilę sunkumai Scrum procese būtų pašalinami. Prie jų priskiriami nepakankama komunikacija ir išoriniai trikdžiai. Scrum meistras dirba kartu su programavimo kolektyvu ir perima vien tik administracines užduotis, neturėdamas teisės duoti darbo nurodymų. Scrum meistras veikia kaip kolektyvo „koučeris“.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime