Išsekimo diagrama

Aktualus programavimo statusas idealiu atveju yra parodomas taip vadinamoje išsekimo diagramoje, kurioje ant x ašies žymimas laiko tarpas, o ant y ašies – užduotys arba istorijos momentai. Grafikas iš kairės viršuje iki dešinės apačioje rodo optimalų projekto vyksmą. Priklausomai nuo aktualios išsekimo diagramos linijos nukrypimo nuo šio grafiko galima labai greitai nuspręsti, ar programavimo kolektyvas spėja su laiku ar yra uždelsimų, kuriuos reikės pasivyti pabaigoje. Kadangi visi projekto dalyviai, taigi ir klientas (!!!), turi prieigą prie šio grafiko, taip garantuojamas didžiausias skaidrumas įgyvendinimo metu. Taip galima kontroliuoti nukrypstančius nuo grafiko ir imtis priemonių, kad sugrąžinti projektą vėl į pradines vėžes.

Scrum privalumai

Agile programinės įrangos kūrimo privalumai yra įvairiapusiški. Pirmiausia tai yra taip, kad Scrum projektai turi didesnį lankstumą, kadangi didelis projektas yra skaldomas į dalinius projektus (sprintus), o šie įgyvendinami atskirai ir vienas po kito. Po kiekvieno dalinio projekto seka apžvalga. Atradimai įsilieja į sekančius dalinius projektus. Taip galima reaguoti į rinkos pasikeitimus arba naujus atradimus ir idėjas, susijusius su produktu, ir atsižvelgti į juos sekančiuose sprintuose.

Vienas svarbiausių Scrum privalumų yra gili kolektyvo dvasia. Reikalavimai ir problemos diskutuojami ir sprendžiami kolektyve. Kryžminio funkcinio kolektyvo ir grupės dinaminio proceso dėka gaunami daug geresni rezultatai. Šalia to patys save organizuojantys kolektyvai dirba efektyviau.

Vienas didžiausių Scrum privalumų yra kaip įmanoma didesnis skaidrumas. Visi projekto dalyviai turi prieigą prie neatliktų darbų sąrašų, išsekimo diagramų su projekto pažanga, projekto atkarpomis taip pat kliūtimis kiekvienu momentu, taip gaunamas visiškas aktualaus programavimo statuso skaidrumas. Čia galima laiku reaguoti, kad išvengti nemalonių staigmenų.

Nuolatinės diskusijos grupėje taip pat aptarimo po kiekvieno sprinto metu garantuojamas pastovus kokybės gerėjimo procesas, kuris labai teigiamai veikia profesionalius rezultatus ir ekonominius veiksnius. Dėl dalinio įgyvendinimo programuotojai dirba labiau susikaupę ir susikoncentravę. Dėl darbo kolektyve ir vienas kito parėmimo kyla motyvacija ir darbo rezultatai tampa geresni.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime