Rolės

Klientas

Ši rolė aprašo – kas nėra taip jau keista – klientą. Jis yra užsakovas, paprastai finansuoja produktą ir paleidžia produktą į apyvartą. Klientas turėtų būti tampriai susijęs su produkto savininku, kurio tikslas yra, nustebinti klientą su tiekiama programine įranga.

Vartotojas

Kaip vartotojas suprantamas vėlesnis programinės įrangos naudotojas. Tai gali tuo pačiu metu būti klientas, kas tiesa nėra privaloma. Vartotojai Scrum procese, yrač sprintų peržiūroje, turėtų dalyvauti, kad įvertintų tiekiamą rezultatą ir duotų atsiliepimus.

Menedžmentas

Menedžmento užduotis yra, sukurti pagrindines sąlygas sėkmingam Scrum projektui. Prie to priklauso reikalingų resursų paruošimas, taip pat Scrum kolektyvo parama, šalinant visokius išorinius faktorius, kurie galėtų pakenkti Scrum projekto sėkmei.

Scrum susirinkimai

1-as sprinto planavimas

Taip vadinamame 1-ame sprinto planavime pristatomi produkto savininko reikalavimai programavimo kolektyvui. Paprastai išreiškus produkto savininkas paaiškina programavimo kolektyvui, ką reikia daryti. Šio susirinkimo metu gali dalyvauti ir vartotojas, t. y. tikras programinės įrangos naudotojas, kuris kolektyvui – kartu su produkto savininku – gali paaiškinti, kaip jis įsivaizduoja atitinkamus funkcionalumus. Programavimo kolektyvas turi laiko, susipažinti su reikalavimais, išsiaiškinti klausimus ir visiškai suprasti reikalavimus.

1-ame sprinto planavime nustatomi ir priimtinumo kriterijai bei vartotojų pripažinimo kriterijai kiekvienai istorijai, kurie tikrinami taip vadinamos sprinto peržiūros pabaigoje. Kiekvieno sprinto tikslas yra naudojimui tinkamos ir pratestuotos programinės įrangos išleidimas. Šio susirinkimo laiko apimtis gali būti 60 minučių per sprinto savaitę (papratai sprintas trunka 2-4 savaites). Sprinto planavimo susirinkime aptarti reikalavimai gali būti žymini sprinto neatliktų darbų sąraše ir ten stebimi.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime