Svarbus Kanban tikslas yra optimizuoti procesus ir darbo būdus. Dažniausiai yra tikslinga pradėti nuo svarbiausios problemos ir suteikti prioritetus tolesnėms problemoms. Kanban sistema yra sukurta bendrai nustatytų tikslų pažingsniui pagrindu. Po susitarimo seka darbo tėkmės vizualizavimas. Iš Kanban išsivysto tam tikra prasme motoras, kuris stumia pirmyn pasikeitimus. (Palyginti: http://www.heise.de/developer/artikel/Kanban-richtig-einfuehren-1344554.html?artikelseite=2)

  • Užduočių nustatymas. Pirmame žingsnyje atrodo prasminga, kad vienas ar keli kolektyvai tiksliai nustato, kurioje vertybių kūrimo grandinės dalyje jie randasi. Kokios užduotys skirtos atitinkamiems kolektyvams? Kas turi kokią atsakomybę?

  • Darbo tėkmes pavaizdavimas. Darbo būdai vizualizuojami ir pristatomi Kanban lentos forma. Čia svarbi rolė atitenka kolektyvui, kuris padalina pajėgumus į atskirus darbo tipus. Privalumas yra tai, kad darbo tėkmę galima tikslingai valdyti, kadangi už kiekvienos užduoties slypi tam tikras darbo įnašas ir poreikis. Pavyzdžiui techninės klaidos turi būti tučtuojau sutvarkomos.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime