Sprinto apžvalga

Sprinto pabaigoje seka taip vadinama sprinto apžvalga, kurios metu programavimo kolektyvas pateikia produkto savininkui, o pirmiausia tai ir vartotojui 1-ame sprinto planavime aptartų reikalavimų realizuotą programinės įrangos sprendimą. Produkto savininkas tada nutaria pagal iš anksto suformuluotus kriterijus, ar rezultatas gali būti priimtas ar ne. Tuo tarpu tikslas turi būti pasiektas 100 procentų. Jei tam tikri reikalavimai negali būti visiškai išpildyti, šie produkto savininko perimami į sekantį sprinto planavimo susirinkimą kaip nauja arba pakartotina vartotojo istorija. Tas pats galioja naujoms idėjoms ir reikalavimams, kurie iškyla sprinto apžvalgos metu.

Retrospektyva

Baigiant sprinto apžvalgą seka labai svarbi Scrum projekto atkarpa. Scrum kolektyvas (produkto savininkas, Scrum meistras, programavimo kolektyvas) susitinka taip vadinamai retrospektyvai, kurios metu diskutuojamos bet kokios sekančio sprinto problemos, mokymaisi ir pagerinimo galimybės. Iš principo čia dar kartą kritiškai apžvelgiamas praėjęs sprintas, pažymimi teigiami ir neigiami atradimai, su tikslu, rasti pagerinimo potencialą naujam sprintui. Kai kalbama apie pagerinimus, kurie susiję tik su kolektyvu, šie ir sprendžiami paties kolektyvo. Bet kokie kiti trikdžiai perimami Scrum meistro į taip vadinamą kliūčių neatliktų darbų sąrašą ir perduodami produkto savininkui, kas šis įvertintų juos sekančiam sprintui.

Šaltinis: https://www.techdivision.com/_Resources/Persistent/a90c984a454ba0b8478694b83f7a8822514b8fc8/Agiles-PM-Whitepaper0502.pdf

Planuojate vertingus pokyčius savo organizacijoje?

Susisiekime