Etalinkas baigė kurti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui eksponatų apskaitos sistemą skirtą efektyvesniam muziejaus eksponatų administravimui ir valdymui.