Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Bėdos atveju gelbstinti gyvybę

 

Bėdos atveju gali išgelbėti gyvybę tai, kad gydytoja ar gydytojas gauna informacijas apie egzistuojančias apdraustojo ankstesnes ligas arba alergijas. Todėl sekančiame etape yra numatyta, kad apdraustasis šią informaciją gali išsaugoti sveikatos kortelėje, jeigu jis to pageidauja. Bėdos atveju šie duomenys gali būti nuskaityti gydytojų arba greitosios pagalbos sanitarų ir be paciento pagalbos. Skirtumas nuo kitų medicininių pritaikymų yra tai, kad greitosios pagalbos atveju duomenų nuskaitymui nereikia apdraustojo PIN.

 

Kokį pasirinkimą turi apdraustieji medicininiuose pritaikymuose?

 

Kiekvienas apdraustasis nustatytu laiku pats galės spręsti, ar ir kokia apimtimi jis nori naudotis naujomis elektroninės sveikatos kortelės galimybėmis medicininių duomenų įrašymui. Taip pat jis sprendžia, ar ir kokia apimtimi jis naudosis greitosios pagalbos duomenų pritaikymu, ar jis pasinaudos kortele organų paaukojimui arba vėliau pasinaudos elektronine paciento ligos istorija. Prielaida tam yra tai, kad pritaikymai pasitvirtintų praktiškuose testuose ir laikytųsi griežtų saugumo taisyklių.

 

Toliau pacientai gali savo duomenis nuskaityti pvz. atsispausdinti arba ištrinti. Tik pagrindiniai apdraustojo duomenys – kaip ir sveikatos draudimo kortelėje – yra privalomai įrašyti į sveikatos kortelę.

 

Koks yra mano duomenų saugumas?

 

Duomenų saugumas ir praktiškumas turi didžiausią pirmenybę ir yra užtikrinami įstatymiškai ir techninėmis priemonėmis. Jautrios sveikatos informacijos komunikacija yra numatyta per nuosavą šitam tikslui įrengtą saugų sveikatos tinklą. Šis yra nepalyginamas su viešu internetu. Medicininiai duomenys yra jau dabar užšifruojami prieš palikdami gydytojo kabinetą. Jie gali būti iššifruoti – jei pacientas nori suteikti prieigą kartu gydančiam gydytojui – tik kartu įkišant savo sveikatos kortelę ir gydytojo pažymėjimą į kortelės nuskaitymo aparatą. Todėl trečių asmenų „Iššifravimas“ yra neįmanomas. Šis „Pabaiga – prie – pabaigos – užšifravimas“ atitinka federalinės tarnybos informacinės technikos saugumo nuostatas. Toliau pacientė arba pacientas turi dar sutikti prieigai prie medicininių duomenų PIN įvedimu. Išimtį sudaro greitosios pagalbos duomenys; čia prieigai reikalingas gydytojos pažymėjimas, tačiau priklausomai nuo situacijos nereikia paciento PIN įvedimo.

 

Su elektronine sveikatos kortele pacientės ir pacientai gauna techninę priemonę, sėkmingai apsaugoti savo sveikatos duomenis nuo neteisėtų prieigų. Jie patys nusprendžia, kas ir kada kokius duomenis gali įrašyti, nuskaityti arba pakeisti. Didelės apimties duomenų saugumo priemonės sudaro jautrių sveikatos duomenų apsaugą. Jos yra nuolat techniškai tobulinamos ir yra tampriai susijusios su federaliniu komisaru duomenų saugumui ir informacijos laisvei.