„3-oji dalis“

e-valdžia 3-oji dalis

images

Tęsinys. Pradžia 2015.02.13

 

Įstaigoms ir valdymui E-Government reiškia tokių darbo procesų kaip statybos aikštelių menendžmentas, muitinės formalumų tvarkymas arba visos materialinės ekonomikos tvarkymas taip pat bylų valdymas ir optimizavimas su naujos technologijos ir komunikacijos formų pagalba. E-Government yra šiandiena ir ateitis tuo pačiu metu.

 

E-Government ne tik pagerins paslaugas, sutaupys išlaidas, efektyviau kurs darbo procesus ir įgalins savarankišką darbą, tai reiškia tuo pačiu metu daugiau skaidrumo piliečio/verslininko komunikacijoje su valdymu, tai sudaro naują informacijos prieigą, naują informacijos pasiūlą ir – vieną svarbiausių pažadų – daugiau dalyvavimo galimybių, daugiau integracijos. Kaip nusprendė gyventojų dauguma, mes galėsime ateityje ne tik elektroniniu būdu pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti balsavimuose, bet ir šiandienos kalba, mobiliuoju telefonu ir internetu, atiduoti balsą rinkimuose. E-demokratija atsiranda ir per pilietės/piliečio komunikacijos supaprastinimą, įstatymus ir valstybines institucijas. E-Government pirmiausia reiškia: daugiau artumo su piliečiais.

 

Daug naujų šansų

 

E-Government prasidėjo Austrijoje jau anksti, nuo 1998-ų metų buvo tobulinamos biurų ir atsakingų asmenų paslaugos. Komunikacija tarp įstaigų pagerėjo E-Government sprendimų dėka. Naujos paslaugos ir serviso pasiūla buvo ir yra vystomos ir esantys procesai gerinami ir modernizuojami. Jau dabar yra keli įstaigų metodai, kaip pvz. online mokesčių deklaracija, kurie gali būti pilnai atliekami internetu. Austrija yra ne tik pirmaujanti šalis ES, bet ir globalinis pavyzdys, kaip gali arba turi funkcionuoti E-Government.

 

 

Sveikatos kortelė Vokietijoje (3-oji dalis)

Card_border_77452_7

Tęsinys. Pradžia 2015.01.23

 

Ką gali nauja sveikatos kortelė?

 

Elektroninės sveikatos kortelės pritaikymai yra įvesti žingsnis po žingsnio. Pirmiausia buvo įrašyti apdraustųjų duomenys, pvz. vardas, gimimo data ir adresas taip pat nuorodos į sveikatos draudimą, tokios kaip apdraustojo draudimo numeris ir apdraustojo statusas (narys, šeimos apdraustas arba pensininkas). Elektroninė sveikatos kortelė turi nuotrauką. Išimtys galioja jaunuoliams iki 15-o gyvenimo meto ir apdraustiesiems, kurie nuotraukos padaryme negali dalyvauti, kaip pvz. nemobilūs neįgalūs pacientės ir pacientai. Nuotrauka padeda išvengti supainiojimų ir sustabdyti piktnaudžiavimą paslaugomis. Nauja palyginus su sveikatos draudimo kortele yra lyties nurodymai. Tuo turi būti papildomai prie nuotraukos išvengta supainiojimų. Galinė elektroninės kortelės pusė gali būti panaudota „Europinei sveikatos draudimo kortelei“ ir daro medicininį aptarnavimą Europos mąstu be biurokratijos.

 

Aktualūs duomenys stabdo piktnaudžiavimą

 

Sekančiame žingsnyje yra numatytas palyginimas internetu ant sveikatos kortelės pateiktų apdraustojo aktualių duomenų su tais, kurie yra pas sveikatos draudimą. Taip gali būti pakitimai, kuriuos apdraustasis jau pranešė savo sveikatos draudimui, pvz. adreso pakitimas, sekančio vizito pas gydytoją metu automatiškai mygtuko paspaudimu aktualizuoti naujoje elektroninėje sveikatos kortelėje. Ligonių kasos taupo, nes jiems nereikia išduoti naujų kortelių. Tuo pačiu metu gali būti geriau negu iki tol identifikuotos negaliojančios taip pat pamestos arba kaip pavogtos praneštos kortelės. Piktnaudžiavimas apdraustųjų bendruomenės kaina gali ir toliau būti mažinamas. Aktuali elektroninė sveikatos kortelė pasirūpina automatiškai aktualiais duomenimis gydytojo kabinete.

 

Saugi elektroninė komunikacija nuo gydytojo iki gydytojo

 

Gydytojų tarpusavio komunikacijai šiandieną daugiausia naudojamas paštas. To pasekoje svarbi informacija gydančiam kartu dažnai pateikiama ne laiku. Kai gydytojo laiškas ateina į kabinetą, turi būti papildomai sudėtingai digitalizuojamas, tam, kad duomenys galėtų būti perimti į kabineto IT. Todėl gydytojos ir gydytojai jau seniai reikalauja, kad būtų suteiktos galimybės, kad išvados greitai ir saugiai būtų transportuojamos nuo gydytojo iki gydytojo ir perimamos digitalizuotos. Už elektroninės sveikatos kortelės įvedimą atsakingos savivaldos organizacijos (Gydytojai, odontologai, ligoninės, ligonių kasos, vaistinės) pradėjo įgyvendinimo paruošimus.

 

Bus tęsinys.